Debat: Sundhedsudvalget nedlægger projekt Sunde arbejdspladser

7. december 2022 Sønderborg

Sundhedsudvalgsformand Didde Lauritzen skriver:

Sundhedsudvalget har på dagens udvalgsmøde godkendt vores andel af de budgetreduktioner som desværre har været nødvendige for at imødekomme kraftigt stigende udgifter, særligt på børn, unge, ældre og det specialiserede voksenområde men også de kraftigt stigende udgifter til energi som presser kommunen.

Det er aldrig en spændende opgave at skulle fjerne eller reducere i de tilbud som vi ved at rigtig mange borgere har god gavn af.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeg er glad for, at udvalget i en god og konstruktiv dialog i enighed har besluttet at friholde det frivillige sociale og sundhedsfremmende område for besparelser.

Et enigt udvalg har i stedet peget på to forslag fra forvaltningen, hvor eksisterende tilbud re-tænknes/omlægges.

I en årrække har vi fra Sundhedsforvaltningen igennem tilbuddet ‘Sunde arbejdspladser’, arbejdet for at fremme sundheden på private virksomheder i kommunen. Erfaringerne og tilbagemeldingerne på indsatserne har været meget positive. Sideløbende har arbejdsmarkedsafdelingen igennem de senere år udviklet deres ‘Rejsehold’, som arbejder på at forebygge sygemeldinger på private og offentlige arbejdspladser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rejseholdet er nu så veletableret og velkendt, at vi i Sundhedsudvalget peger på at nedlægge tilbuddet om ‘Sunde arbejdspladser’ og i stedet indgå i et tættere samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen og rejseholdet om en styrket opsporing og forebyggende indsats via de eksisterende tilbud i vores sundhedscenter.

Igennem en årrække har Sundhedsafdelingen udviklet og styrket vores tilbud til børn, unge og voksne med overvægt. I takt med en erkendelse af, at overvægt er en multifaktoriel tilstand, som betyder, der er flere årsager – som handler om langt mere end sund kost og motion – og som ofte fylder de i hele familien, så arbejder vi på at udvikle én samlet overvægtsenhed, som i højere grad sikrer et helhedsorienteret og familierettet tilbud, der kan rumme både børn og voksne med overvægt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Denne samtænkning af kompetencer og indsatser, udløser en forventet besparelse på 450.000 kroner.

En stor tak skal lyde til sundhedsforvaltningens medarbejdere, som har bidraget konstruktivt og aktivt til den nødvendige spareproces.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
28. januar 2023 Kultur, Sønderborg

SMUK havde Dorthe Gerlach med til Nytårskoncerten

28. januar 2023 Kultur

Fredag aften spillede Slesvigsk Musikkorps Nytårskoncert i Alsion og inden musikken begyndte, så var J. P. Rasmussen fra Hjemmeværnet på scenen og byde velkommen. Det skyldes, at Hærhjemmeværnet og Lions Sønderborg og Alssund er sammen om at arrangere koncerten. “SMUKs Nytårskoncerter kom til Sønderborg i 2003 og det skyldes en meget fremsynet chef på Sønderborg […]

Læs mere...