Debat: Trods masterplan så bliver Sønderborg ikke CO2-neutral i 2029

4. marts 2022 Sønderborg
Jesper Højmark Esbensen. Foto: Peter Bjerke
Jesper Højmark Esbensen. Foto: Peter Bjerke

Jesper Højmark Esbensen, Konservative, skriver:

ProjectZero har været til eftersyn og ud af det er der kommet en ny masterplan for hvordan vi skal nå målet om nul udledning i 2029. Essensen er at vi er godt på vej, men der skal foretages nogle justeringer. Med baggrund i det og den debat der har været her de seneste dage, så mener jeg, at der et par ting det skal tilføjes.

Jeg tror ikke, at det står klar for alle, at vi ikke bliver CO2-neutrale i 2029, selv om vi holder planen. ProjectZero har en afgrænsning der hedder det lokale energisystem. Det vil sige opvarmning, transport, den lokale industri osv. Men det dækker ikke, når du tager flyet på ferie eller udledningen, der skete i forbindelse med produktionen af den bil, du har købt. Udledningen af klimagasser fra landbruget – ud over det der går til maskiner og opvarmning m.m. – indgår heller ikke.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udledningen fra transportsektoren er et af de steder, eftersynet har fundet, som ikke går så hurtigt som håbet. Derfor prøver man at komme i nul ved at producere og eksportere vedvarende energi ud af kommunen. Energi der kommer til at fortrænge CO2-udledning andre steder end Sønderborg. Det er helt i orden, at man regner på den måde. Når blot der følges en standard for beregningerne, som gør, at der ikke tælles dobbelt, som vi har oplevet ved vindmøller.

Vi er også nødt til at vægte to temaer, når vi taler ProjectZero og klimaomstillingen. Skal vi lægge vægt på fortrængningen af fossile brændstoffer eller på udviklingen af de nye fremtidige CO2-neutrale produkter og teknikker. Til begge to skal vi bruge mere og meget vedvarende energi.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis vi skal lægge vægt på fortrængningen af fossile brændstoffer, så er det forkert at gå meget ind i udviklingen af P2X. P2X kræver enormt meget energi. Med de nuværende teknologier skal vi først bruge den vedvarende energi i varme-pumper eller el-biler. Her skal man bruge ca. 2-3 kWh til at erstatte en liter olie. Hvis vi bruger strømmen til at producere kunstig diesel eller benzin skal der bruges 30-50 kWh til at producere en liter. En liter der indeholder ca. 10 kWh energi.

Udtrykt på en anden måde. Hvis du vil køre på P2X-benzin skal du se på 10-20 gange så mange vindmøller, som hvis du kører el-bil.

Artiklen fortsætter under annoncen

I det lys giver det ikke megen mening at producere P2X brændstoffer, men der er imidlertid gode grund til at arbejde videre i P2X retningen. I visse situationer kan vi ikke bruge batterier. Det drejer sig om fly, skibe og muligvis langtrækkende lastvogne. P2X er tiltrækkende, fordi der ikke skal de store ombygninger til – man hælder bare det kunstige brændstof i tanken. Men med de store tab i mente vil sikkert se en udvikling af fly, skibe og lastvogne der drives direkte af brint. Det reducerer tabet til det halve.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeg er bange for, at P2X delen vægtes for kraftigt. Der hvor vi – og resten af verden – kan fortrænge mest med færrest vindmøller er ved at udvikle store varmepumper og fjernvarmesystemet. Vi skal også have gang i en brint-industri – elektrolyse og lagringsmuligheder – og alle de rør-, fittings- og sikkerhedssystemer, der skal udvikles, for at tæmme brint. Men det er ikke indlysende, at vi skal bruge meget vedvarende strøm til P2X delen.

Ét er jeg dog sikker på – det er, at vi skal bruge meget mere strøm – så det er nødvendigt at få lavet den vindmøllepark i Lillebælt. Hvis ikke det har kunnet overbevise, kan det være at de høje energipriser kan.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
10. august 2022 Politik, Sønderborg

Udviklingen af Rønhaveplads lægges i mølposen for en tid

10. august 2022 Politik

Tirsdag var udviklingen af Rønhaveplads på bordet i Teknik-, By- og Boligudvalget, hvor projektet blev sat i bero på grund af pengemangel. “Venstre ser stadig et stort potentiale i at udvikle Rønhaveplads til en oase i byen med legeplads, udeservering o.s.v., og samtidig også som en del af korridoren fra havnen til den øverste del […]

Læs mere...