Debatindlæg: Frivillige test i folkeskolen er forberedelse til de nationale test

10. juni 2021 Nordborg

Byrådskandidat Jesper Larsen, Socialdemokratiet, skriver:

I et debatoplæg på SønderborgNYT undrer SFs Jørgen Jørgensen sig over antallet af frivilligt gennemførte nationale test i de lokale folkeskoler og håber på mod fra socialdemokraterne i kommunen og på fortsat respekt for lærernes metodefrihed. Han finder antallet af gennemførte frivillige test højt, specielt fordi Socialdemokratiet i Sønderborg ønsker at afskaffe de obligatoriske nationale test. Socialdemokratiet i Sønderborg har allerede anmodet om, at de nationale test afskaffes.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeg ser en ret klar sammenhæng mellem de obligatoriske og frivillige test. Uanset om man er tilhænger af nationale test eller ej, så må man her sætte sig ind i lærernes og ikke mindst elevernes sted. Som jeg ser det, så er de frivillige test en forberedelse for eleverne til de obligatoriske test.

Fuldstændig ligesom at lærerne sammen med eleverne laver prøveeksamen, hvor de øver sig i eksamensopgaver. Det gøres for at forberede eleverne på, hvad de nationale test indeholder og hvordan de gennemføres. Indholdet, opbygningen og gennemførelsen af nationale test, ligner nemlig ikke i alle tilfælde det indhold, som eleverne møder i deres daglige undervisning. Set i det perspektiv er det for mig en god, rigtig og helt naturlig forberedelse af eleverne, at de inden den obligatoriske test får mulighed for at prøve en frivillig test. Her tilgodeses lærernes metodefrihed.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er lærernes opgave at uddanne og danne eleverne og dermed ikke blot gøre dem til ’noget’, men også til ’nogen’, som Jørgen Jørgensen også skriver. Det er jeg fuldstændig enig med ham i og det er jo netop det, som lærerne gør ved at bruge de frivillige test. De forbereder eleverne på, hvad der venter dem og det er for mig en vigtig del af begrebet dannelse.

De obligatoriske nationale test er, som de er nu, ikke altid et værkstøj som lærerne har mulighed for at få nok ud af, set i forhold til de ressourcer, som skal sættes af til disse test. Men så længe de obligatoriske test findes, så mener jeg, det er rigtigt af lærerne at benytte sig af de frivillige test og dermed forberede eleverne på, hvad der venter dem. Forberedelse af eleverne på hvad fremtiden kan bringe er en af lærernes fornemste opgaver, både som en del af uddannelse og dannelse.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
30. juni 2022 Samfund, Sønderborg

Autocampere får nye p-pladser – det skal få dem væk fra Slotskajen

30. juni 2022 Samfund

Politikerne i Teknik-, By- og Boligudvalget har tilbage i februar udpeget tre områder, som i en forsøgsperiode skal fungere som P-plads for autocampere og trække autocamperne væk fra Slotskajen. “Forvaltningen har fundet otte områder og vi valgte de tre af dem”, siger udvalgsformand Kirsten Bachmann til SønderborgNYT. Hun fortæller, at det vigtige er, at pladserne […]

Læs mere...