Debatindlæg: Nature Energy bygger i Kværs – trods det at papirarbejdet er ikke færdigt

5. oktober 2020 Gråsten

Familierne Juhl Petersen og Mærsk Johannsen, Kværs, skriver:

I er for, vi er imod – enige bliver vi aldrig, men hvor er de politikere, der repræsenterer os?

Hvor er de politikere, der tør stille de kritiske spørgsmål?

Og hvor er de politikere, der ikke lader sig styre af ProjectZero.

Opfordring til Byrådet

Vi vil venligst bede Byrådet om at forholde sig til følgende:

Byggeriet af Nature Energys anlæg ved Kværs kan ikke påbegyndes før vejadgangen til Felstedvej er afklaret. Det fremgår af §1 i Lokalplan 7.4-3.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lodsejerne er først blevet informeret omkring ekspropriationen i dag, mandag, en ekspropriation der blev besluttet i Teknik- og Miljøudvalget den 11. august.

Ekspropriation til et privat foretagende er ikke lovligt.

Trafikrevisionsrapporten er endnu ikke færdigbehandlet.

Politiet har henstillet til, at Politiet høres på ny, fordi kommunen ikke havde fået sendt de korrekte oplysninger med ansøgningen til politiet.

Ingen afklaring på hvorledes de cirka 68.000 lastbiler skal køre rundt i et område, hvor der ikke er cykelstier samt andet, der beskytter de bløde trafikanter.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Uanset valg af adgangsvej anbefales det, at der opsættes cyklist-forbud på den nordlige del af Søndertoft”. Det står i Miljørapport side 22. Der bor mennesker på denne strækning!

Medbenytte aftale

Nature energi skal lave en medbenytteaftale før de kan udlede vand til Kværsløkke bæk, denne har de endnu ikke fået.

VVM

I uge 28 skulle der havde været offentliggjort en VVM omkring etablering af nyt regnvandsbassin, samt flytning af diverse dræn. Den er endnu ikke offentlig gjort.

Artiklen fortsætter under annoncen

Biomasse

”Undersøgelsen har afdækket potentielle områder, hvor man kan opnå en betydelig produktion af grøn energi fra husdyrgødning indenfor en radius af 25 km.” Det står i Lokalplan side 56.

Er I klar over, hvordan denne undersøgelse er foretaget?

Hvad gør I, hvis biomassen hentes længere væk end 25 km, f.eks. i andre lande?

Afstand til naboer

Et biogasanlæg af denne størrelse er kategoriseret i Miljøklasse 7. Det anbefales at en sådan miljøklasse placeres i midten af et stort industriområde, og med mindst 500 meter til naboerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Kværs ønsker man at lade området forblive som landbrugsområde. Eneste grund hertil må være, at man ikke ønsker at tage hensyn til naboerne.

Lokale samarbejdspartnere

”Sønderborg Kommune har i samarbejdet med NGF Nature Energy, lokale landmænd og ProjectZero undersøgt og vurderet flere forskellige placeringsmuligheder for det kommende biogasanlæg”.

Det står i Lokalplan side 56.

Vi stiller os meget forundret over dette, fordi vi i vores store netværk ikke har kunnet finde én eneste. Vi har gentagende gange spurgt Sønderborg Kommune, hvem disse lokale landmænd er?

Artiklen fortsætter under annoncen

Ingen kan svare os.

Har kommunen hemmelige samarbejdspartnere?

Hvorfor kan vi ikke få jeres undersøgelse samt vurdering at se?

”Grøn” energi

Senest har man kunne læse, at Nature Energi bygger til 400.000 tons, dog er alle Sønderborg Kommunes CO2-beregninger for 800.000 tons.

Kreativt regnskab skal der åbenbart til, når biogas skal være grøn!

På trods af ovenstående kan vi nu læse at Nature Energy er i gang med at bygge.

Enige, behøver vi ikke at være, men at I som folkevalgte kommunalpolitikker har mod på at stille de kritiske
spørgsmål, spørgsmål hvori I repræsenterer os, der har stemt på Jer, det har vi klart en forventning om!

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
5. december 2022 Kultur, Sønderborg

Brecklings Bogcafé gav lidt indsigt i krimi-tanker, obduktioner og filmarbejde

5. december 2022 Kultur

Søndag eftermiddag fandt årets sidste udgave af Brecklings Bogcafé sted i Sønderborghus, hvor godt 160 gæster lyttede til værten Allan Breckling, forfatterne Louise Nielsen og Karen Inge Nilen samt filmproducer Kasper Gravesen, som skal filme Karen Inge Nielsens grænselandskrimier. Først på scenen var Louise Nielsen, som fortalte, at hun gennem længere tid gik med ideerne […]

Læs mere...