Den Arabiske Forenings hus på Porsgrunngade igen på politikernes bord

29. januar 2021 Politik

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om anvendelsen af ejendommen Porsgrunngade 2 til Den Arabiske Forenings aktiviteter. Ejendommen, der tidæligere har været butik og senere køreskole ligger i et boligområde, som i den gældende kommuneplanramme er udlagt som boligområde.

Forvaltningen vurderer , at den foreningsaktiviteter er i strid med kommuneplanen. På Teknik- og Miljøudvalgets møde i september og byrådsmødet blev forvaltningens indstilling om at nedlægge forbud efter planloven mod at anvende den til foreningsaktiviteter, ikke godkendt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udvalget bad forvaltningen undersøge mulighederne for at tilgodese foreningsaktiviteter i bygningen. Som led i disse undersøgelser har forvaltningen indhentet ekstern juridisk vurdering af sagen.

Codex Advokater konkluderer, at der i en eventuel byggetilladelse næppe vil kunne stilles vilkår om, at foreningsaktiviteterne skal foregå indendørs eller at foreningen skal overholde støjgrænserne. Det skyldes, at sådanne vilkår falder uden for byggelovens område.

Forvaltningen kan supplerende oplyse, at der heller ikke er hjemmel i anden lovgivning til at regulere støj fra bønnekald og andre religiøse aktiviteter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Codex Advokater vurderer, ligesom forvaltningen, at der er hjemmel i bygningsreglementet til at stille krav om supplerende parkeringspladser, når kommunen vurderer, at for eksempel en anvendelsesændring medfører et væsentligt behov for yderligere parkeringspladser.

Ifølge Codex Advokaterkan man ikke gøre en byggetilladelse tidsbegrænset, hvis begrundelsen herfor alene er at sikre, at den tilladte anvendelse kan bringes til ophør, hvis kommunen på et senere tidspunkt måtte finde den uhensigtsmæssig eller i strid med ændringer i planlægningen for området.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget tirsdag, på baggrund af den eksterne juridiske vurdering, drøfter det videre arbejde i sagen.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
5. februar 2023 Kultur, Sønderborg

Kom tæt på krimidronningen Sara Blædel når hun besøger Brecklings Bogcafé

5. februar 2023 Kultur

Allan Breckling har sat Sara Blædel – Danmarks kvindelige krimiforfatter nummer ét – på plakaten til den næste udgave af Brecklings Bogcafé, som finder sted i Sønderborghus onsdag den 1. marts fra klokken 19. “Når jeg får besøg af Sara Blædel igen, så er det på opfordring fra flere kvindelige krimilæsere og jeg er glad […]

Læs mere...