Den Arabiske Forenings hus på Porsgrunngade igen på politikernes bord

29. januar 2021 Politik

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om anvendelsen af ejendommen Porsgrunngade 2 til Den Arabiske Forenings aktiviteter. Ejendommen, der tidæligere har været butik og senere køreskole ligger i et boligområde, som i den gældende kommuneplanramme er udlagt som boligområde.

Forvaltningen vurderer , at den foreningsaktiviteter er i strid med kommuneplanen. På Teknik- og Miljøudvalgets møde i september og byrådsmødet blev forvaltningens indstilling om at nedlægge forbud efter planloven mod at anvende den til foreningsaktiviteter, ikke godkendt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udvalget bad forvaltningen undersøge mulighederne for at tilgodese foreningsaktiviteter i bygningen. Som led i disse undersøgelser har forvaltningen indhentet ekstern juridisk vurdering af sagen.

Codex Advokater konkluderer, at der i en eventuel byggetilladelse næppe vil kunne stilles vilkår om, at foreningsaktiviteterne skal foregå indendørs eller at foreningen skal overholde støjgrænserne. Det skyldes, at sådanne vilkår falder uden for byggelovens område.

Forvaltningen kan supplerende oplyse, at der heller ikke er hjemmel i anden lovgivning til at regulere støj fra bønnekald og andre religiøse aktiviteter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Codex Advokater vurderer, ligesom forvaltningen, at der er hjemmel i bygningsreglementet til at stille krav om supplerende parkeringspladser, når kommunen vurderer, at for eksempel en anvendelsesændring medfører et væsentligt behov for yderligere parkeringspladser.

Ifølge Codex Advokaterkan man ikke gøre en byggetilladelse tidsbegrænset, hvis begrundelsen herfor alene er at sikre, at den tilladte anvendelse kan bringes til ophør, hvis kommunen på et senere tidspunkt måtte finde den uhensigtsmæssig eller i strid med ændringer i planlægningen for området.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget tirsdag, på baggrund af den eksterne juridiske vurdering, drøfter det videre arbejde i sagen.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
6. december 2021 KV21, Sønderborg

KV21: Byrådet skal godkende forandringer i forvaltningsstrukturen

6. december 2021 KV21

Gennem konstitueringsforhandlingerne er der løbende arbejdet på at ændre på kommunens forvaltninger og dermed på Styrelsesvedtægterne – og når det sker, så skal ændringerne godkendes på to byrådsmøder, der skal holdes med mindst seks dages mellemrum. Det første af møderne blev holdt i den forgangne uge og på torsdag skal forandringerne endeligt godkendes. Politikerne skal […]

Læs mere...