DET GAMLE RÅDHUS har ikke ønsket konflikt i Gråstens handelsliv

6. august 2017 Erhverv Skrevet af: Ole Kæhler

Ejer Thorben Jensen, DET GAMLE RÅDHUS og ipnordic A/S skriver:

Efter fejringen af Regentparrets guldbryllup på Torvet i sidste uge, har vi oplevet massiv kritik i form af verbale angreb på vores unge ansatte samt en ubehagelig tone på de sociale medier.

Det har gjort ondt på os, og her får I vores svar på kritikken:

DET GAMLE RÅDHUS og ipnordic A/S nærer en stor kærlighed til Gråsten, vi støtter det lokale foreningsliv, vi prioriterer lokale råvarer og gør dagligt en stor indsats for at skabe liv og stemning i bymidten. Vi har skabt 130 lokale arbejdspladser og lagt en stor investering i byen ved at åbne et hotel og restaurant på Torvet. Dertil kommer vores talrige arrangementer og events, der trækker masser af gæster fra nær og fjern til Gråsten, året rundt, sommer som vinter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor har det gjort ondt at blive hængt ud i det offentlige rum og beskyldt for at modarbejde fællesskabet og byens handelsstandsforening i forbindelse med fejringen af regentparrets guldbryllup.

Vi har hæftet os ved kritikken, der går på dumping af priserne på Torvet. Vi undrer os over den ophedede debat, da historikken for salg på Torvet faktuelt ser anderledes ud end den fortælling, der er skabt i den seneste tid. Handelsstandsforeningen var de første til at udbyde fadøl til en favorabel pris på Torvet, før DET GAMLE RÅDHUS var en realitet. Da vi åbnede, var handelsstandsforeningens lave priser en udfordring for vores forretning, idet vores produkt er langt mere kostbart end deres. Vi serverede lokale fadøl i glas, af uddannet personale, ligesom vi stillede borde og stole til rådighed, alt imens foreningens salg foregik fra en ølbod. Da det er vigtigt for os, at Torvet i Gråsten er et sted for alle, valgte vi at lægge en ny strategi, hvor vi serverede øl i plastickrus og ændrede prisen. Dette, udelukkende for at tiltrække så mange besøgende til bymidten som muligt, som vi alle har glæde af. Vi har en klar formodning om, at de lave priser giver meget mere end bare salg af øl i Gråsten. Derfor ærgrer det os, at flere stiller sig kritisk over for initiativet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ud af handelsstandsforeningen

Derudover er vi blevet kritiseret for, at vi ikke længere er medlem af Gråsten Handelsstandsforening – en forening, som vi besluttede at forlade i slutningen af 2016. Udmeldelsen skyldtes først og fremmest et ufrugtbart samarbejde. Som ny virksomhed i Gråsten havde vi en forventning om, at et medlemskab af handelsstandsforeningen ville indebære en aktiv dialog med et fælles mål: at Gråsten fortsat skal være Danmarks dejligste by. Desværre var det langt fra tilfældet. Foreningens arrangementer, som vi havde støttet, blev uprofessionelt arrangeret, aftaler blev misligholdt, ligesom formanden udeblev fra planlagte møder og arrangementer. Vi så ingen anden udvej end at melde os ud, og begrundelsen blev sendt til handelsstandsforeningen og dennes medlemmer i februar i år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter vores udmeldelse af Gråsten Handelsstandsforening har vi måtte konstatere, at initiativer på DET GAMLE RÅDHUS konstant bliver modarbejdet, ligesom vi løbende har oplevet, hvordan foreningen tager ufine metoder i brug over for os. Senest ved fejringen af Regentparrets guldbryllup, hvor der blev opstillet en mur af trailere og telte ned gennem Torvet, der skærmede rådhuset fuldstændig af. I løbet af sommeren har vi også konstateret, at scenen bogstaveligt talt har stået med ryggen til rådhuset ved flere arrangementer, og nu permanent er placeret et godt stykke fra vores borde og stole, der ellers ofte benyttes af publikum. Foreningen har endda søgt kommunen – og fået – fuld råderet over Torvet på Gråsten Torvedage – de mest besøgte dage i højsæsonen. Alligevel valgte foreningen kun at bruge Torvet i korte perioder ved arrangementet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Alt dette skal vi acceptere, til trods for at DET GAMLE RÅDHUS har adresse på Torvet, og derfor er tilstede ved arrangementer året rundt på både travle såvel som stille dage. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at de stille dage i lavsæsonen skæpper mindst i kassen, men vi prioriterer liv og aktivitet på Torvet hele året.

Vi kan naturligvis ikke udtale os på andre (udmeldte) virksomheders vegne, men vi tager kraftigt afstand fra handelsstandsforeningens metoder, der efterhånden nærmer sig chikane. Vi stiller os uforstående over for, at man som repræsentant for byens erhvervsliv, med offentlige midler i bagagen, vil modarbejde en virksomhed, der gør en stor indsats for lokalområdet. Vi frygter samtidig for fremtidige erhvervsdrivende i byen, hvis de får samme behandling.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det har aldrig været vores intention at skabe en konflikt i byen. Vi har – før Gråsten Torvedage – været klar til at gå i dialog med formanden for Gråsten Handelsstandsforening, men uden held. For at forhindre yderligere konflikt, har vi derfor valgt at trække os fra Torvet i forbindelse med arrangementet.

Vil fællesskabet

Det er vigtigt at understrege, at selvom DET GAMLE RÅDHUS står uden for handelsstandsforeningen, arbejder vi fortsat for fællesskabet i Gråsten. Det kan også aflæses i de talrige sponsorater og arrangementer, som vi har stået bag i den korte tid, vi har haft base i byen:

– Skabt 130 nye arbejdspladser i Gråsten
– Skabt et hotel og restaurant i Gråsten
– Indkøb af 300 gavekort á 150 kr. i byens forretninger, brugt til medarbejderjulegaver
– F-16-event på torvet: alle, der havde lyst, kunne gratis prøve en F-16 flysimulator
– Sponseret frokost til Gråstenspejderne ifm. Sommerlejr
– Sponsor af hjertestarter til Gråsten Frivillige Brandværn
– Rundvisning med gratis kaffe og kage til 200-300 medlemmer af Ældre Sagen Gråsten
– Gratis ”Voksen” julefrokost for 200 børnehavebørn fra Tumleby og Vindsuset
– Præmie-sponsor på en lang række lokale arrangementer
– Medsponsor på hjertestarter ved Hebru Møbler
– Vært for mere end 1000 gråstenere til åbningsreceptionen i november 2015
– Sponsorat af risengrød ved juletræstænding igen i 2016 for mere end 1000 gæster
– Ansvarlig for vedligehold og drift af hjertestarter fra Røde Kors, Gråsten
– Hovedsponsor for en lang række koncerter på Gråsten torv, 10.000,- kr.
– Sponsorat til Rinkenæs Frivillige Brandværn, ifm. Rinkenæs Brass Bands 125 års jubilæum, hvor vi som tak fik 20 minutters koncert for hele byen, på Torvet, ved Søværnets Tamburkorps
– Støtte til juleguirlander og julebelysning på torvet
– Sponsorat til den lokale kegleklub
– Sponsorat af sportstøj til Gråsten Boldklub
– Sponsorat af 2 børnecykler til byens børnehavebørn fra Tumleby, købt lokalt naturligvis
– Sponsorat til den lokale håndboldklub
– Sponsor på p-plads og etableringen af strøm til tandem for KGGO
– Sponsor til Gråsten Idræts- og Gymnastikforening
– Sponsor til Gråsten Tennisklub
– Sponsor til Gråsten Ringridning
– Sponsor til Slotsløbet i Gråsten
– Sponsor og initiativtager til reklamefilm om Oldtimerløbet i Gråsten – også til brug i 2018
– og meget meget mere…

Det har gjort ondt at blive hængt ud over for alle borgere og handlende i Gråsten. Det har ligeledes gjort ondt på vores unge medarbejdere, fra lokalområdet, at blive verbalt angrebet og beskyldt for ulovligheder, mens de passede deres arbejde. Dem vil vi først og fremmest beskytte, og derfor vil vi opfordre til en god tone – også på de sociale medier – næste gang man lægger vejen forbi os.

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at sende en stor tak til Sønderborg Kommune for at være med til at gøre Gråsten til et attraktivt sted at bo og drive forretning, fx via tilskud til talrige arrangementer hos byens foreninger, scenen på Torvet og senest i form af den flotte gave i anledning af Regentparrets guldbryllup. Det er en stor glæde for os, at Kongehuset hvert år er tilstede i Gråsten, og at den kongelige familie tydeligt nærer en stor kærlighed til byen.

DET GAMLE RÅDHUS ligger i hjertet af Gråsten. Med flere tusinde årlige overnattende gæster værner vi om byens billede udadtil. Vi sætter en stor ære i at præsentere byen på bedst mulig vis, og derfor ærgrer det os, når Gråsten bliver fremstillet med et opdelt Torv – på en ellers festlig dag, hvor der burde være plads til alle. Vi vil fortsat arbejde for, at Gråsten skal være en attraktiv handelsby, hvor endnu flere erhvervsdrivende kommer til. Vi VIL Gråsten, og vi VIL fællesskabet i en by med så meget charme og stærke drivkræfter.