Drikkevandet ved Broager er forurenet – en løsning er på vej

15. november 2022 Broager
Broager: Foto. Sønderborg Kommune
Broager: Foto. Sønderborg Kommune

Drikkevandet fra Broager Vandværk har i flere år været forurenet med pesticider, og derfor er der nu lavet nye boringer i Bøffelkobbelskoven. Årets julegave til alle aftagere af drikkevand fra Broager Vandværk bliver derfor, at der leveres rent drikkevand til alle.

Den nye boring i Østerskov – Bøffelkobbelskoven – er nemlig nu godkendt og kan tages i brug, så de pesticidramte boringer kan lukkes af.

Men vandværket har fået en udfordring, indtil de nye boringer kan tages i brug, skriver Broager.dk

Det viser sig nemlig, at også boringen ved Dyntvej/C.H. Clausens Vej er forurenet. Altså lever drikkevandet hos forbrugerne ikke op til kvalitetskravene. Det afslører den seneste analyse fra oktober i år. Derfor har vandværket fået påbud fra kommunen om at forbedre drikkevandskvaliteten.

Det sundhedsmæssige

Sønderborg Kommune har bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at vurdere det sundhedsmæssige i at drikke det vand.

Det fremgår af det påbud, vandværket netop har fået fra Sønderborg Kommune, at Styrelsen for Patienssikkerhed er taget med på råd om det sundhedsmæssige i at drikke det vand, som vi tapper fra hanerne i dag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tre ud af fire boringer er ramt

Det er helt ny viden, at det dermed nu er tre ud af vandværkets fire boringer der er ramt af pesticider. Det er dog kun i den ene boring ved Vemmingbundvej, at grænseværdien for pesticidet DMS er overskredet. Derfor har Kommunen i deres påbud stillet krav om, at den pågældende boring bruges mindst muligt og at Broager Vandværk skal sikre sig, at råvandet fra deres boringer blandes, så kravværdien for DMS atter er overholdt.

Men fordi vandværket meget snart kan tage den nye boring fra Bøffelkobbelskolen i brug, kræver kommunen ikke, at vandværket laver en egentlig handleplan.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Alligevel tager vi straks skridt til at blande vandet fra de nuværende boringer på en anden måde. Og det gør vi ved nu at sætte produktionen af drikkevand op i den eneste tilbageværende rene boring i Vemmingbund. På den måde får forbrugerne påny drikkevand, som opfylder kravene. Om få dage er vi atter på den rigtige side af grænseværdierne”, oplyser formanden for vandværket, Walther Jacobsen. Og som nævnt: Til jul er alle problemer med vandkvaliteten løst med vand fra den nyeste boring.

Artiklen fortsætter under annoncen

Læs mere på Broager.dk

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
1. december 2022 Kultur, Augustenborg

Børn og barnlige sjæle er velkomne til julefest i Kultursalen

1. december 2022 Kultur

Augustenborghallerne inviterer børn og barnlige sjæle til juletræsfest nu på lørdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Kultursalen i Augustenborghallerne. Sidste weekend var der juletræstænding i Slotsparken, men på lørdag er det Augustenborghallernes tur til at fejre julens komme. Det skriver halbestyrelsen i en pressemeddelelse. Juletræsfesten vil vanen tro være med masser af musik, sanglege […]

Læs mere...