Du kan følge forundersøgelsen til Als-Fyn-forbindelsen på ny hjemmeside

7. juni 2022 Augustenborg Skrevet af: Redaktion

Fra i dag, tirsdag, kan man på adressen als-fyn.dk finde opdaterede informationer om forundersøgelsen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Forundersøgelsen, der er en del af Infrastrukturplan 2035, undersøger både tunnel- og broløsninger samt opgradering af ca. 40 km vejanlæg på Als og Fyn for at finde en løsning, der er til gavn for flest mulige brugere, er økonomisk sammenhængende og giver størst mulige tidsbesparelser for rejsende, skriver Sund & Bælt i en pressemeddelelse

Artiklen fortsætter under annoncen

Som en del af forundersøgelsen undersøges det blandt andet, hvor en fast forbindelse kan etableres, så der bliver taget mest hensyn til lokale landskabsforhold, naturområder, bebyggelser og kulturarv. Forundersøgelsen ser også på en opgradering af de landanlæg, som forbindelsen skal gå til og fra – Rute 43 på Fyn og Rute 8 på Als. Det er fastlagt, at der ikke foretages undersøgelser for etablering af nye motorveje hverken på Fyn eller Als.

Formålet med forundersøgelsen er at tilvejebringe et bedre grundlag for en politisk drøftelse og eventuelt en principbeslutning om projektets videre forløb. Forundersøgelsen gennemføres som et samarbejde mellem Sund & Bælt, der står for undersøgelser af kyst-kyst-strækningen på hav med tilknyttede ilandføringszoner på land, og Vejdirektoratet, der står for undersøgelser af landanlæg, klimaberegninger, samfundsøkonomi og erhvervsanalyser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forundersøgelsen forventes at være afsluttet sidst i 2024. I 2022 vil der blive holdt indledende tekniske møder med berørte kommuner og myndigheder. Disse møder følges op af offentlige orienteringsmøder, hvor interesserede kan komme og høre mere om forundersøgelsen og projektet med en fast vejforbindelse mellem Als og Fyn. Orienteringsmøder forventes gennemført i 2023.

“Vi glæder os til at komme i gang med forundersøgelsen af Als-Fyn projektet og ser frem til en god dialog med kommuner og interessenter i området. Målet med den tidlige inddragelse er, at vi opnår størst mulig viden om lokalområdet, så vi i forundersøgelsen har mulighed for at skabe det bedste grundlag for de videre politiske drøftelser om en fast Als-Fyn-forbindelse”, siger Frederik Fisker, projektchef for Als-Fyn-forbindelsen i Sund & Bælt.

22. februar 2024 Augustenborg, Politik

Kommunen skal finde en der vil købe en del af Augustenborgs tidligere rådhus

22. februar 2024 Augustenborg

For at sikre lægedækning i Augustenborg fremadrettet, vil parterne bag budgetaftalen have lavet et attraktivt sundhedshus i det gamle rådhus i Augustenborg, som i dag huser Kunstværket. Med valget af det tidligere Rådhus til et kommende Sundhedshus, bliver en del af bygningen overflødig, fordi sundhedshuset kan rummes i det gamle rådhus uden de sidebygninger, der […]

Læs mere...