Efter nytår får Augustenborg et udviklende løft

22. december 2016 Augustenborg
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 94)

 

De lokale tages med på råd helt fra starten, når Sønderborg Kommune skyder tre udviklingsprojekter i gang i Augustenborg i starten af det nye år. De tre udviklingsprojekter er “Bystrategi for Augustenborg”, “Områdeinitiativ Augustenborg” og “Hertugbyen Augustenborg”.

Bystrategien kommer til at sætte rammerne for den fremtidige udvikling af byen, og hvordan Augustenborg vil profilere sig i forhold til de andre større byer i kommunen.

Artiklen fortsætter under annoncen

De to andre udviklingsprojekter støtter op om bystrategien med hver deres særlige fokus.

”De større byer i kommunen skal ikke kunne det samme. Alle byer har deres helt eget dna og rummer vidt forskellige muligheder. Augustenborg har helt oplagt et kulturhistorisk potentiale som gammel hertugby. Samtidig har byen også en spændende fremtid med bl.a. Naturerhvervsstyrelsen, der flytter 400 medarbejdere ind på slottet”, siger formand for teknik- og miljøudvalget Frode Sørensen.

Kommunen efterlyser lokal viden

Borgere og interessenter inviteres til at komme med ideer og tanker, der kan være med til at kvalificere de tre projekters udvikling og resultater. Efter det indledende borgermøde etableres et bykontor i Hofgårdens festlokaler, der i hele uge 4 bliver rammen for diverse workshops, hvor man kan tage aktivt del i processen, skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

”Det er rigtig vigtigt, at vi får borgerne med helt fra starten. Der er brug for den lokale viden om hvordan byen fungerer i dag: Hvor mødes de unge? Hvilke initiativer er der i forvejen? Hvilke ønsker og behov er der i byen? Osv. Augustenborg har et stort forenings- og handelsliv, som jeg også håber vil spille aktivt med i den proces, vi sætter i gang. De nye planer skal skræddersyes, så de passer til byen og bakker op om alt det gode, der i forvejen er i gang”, siger formanden for kulturel- og regional udvikling, Stephan Kleinschmidt.

Den første ud af ni byer

Augustenborg er den første ud af ni byer i Sønderborg Kommune, hvor borgerne tages med gennem en strategiproces, der munder ud i en strategi for byen. Broager bliver den næste.

”Kommunesammenlægningen i 2007 har rykket en del ved rollefordelingen og identiteten særligt i kommunens større byer. Bystrategierne har til formål at synliggøre de enkelte byers potentiale og identitet. Samtidig ønsker vi at få sat byerne ind i en fælles sammenhæng, så de samlet bidrager til en positiv udvikling af kommunen som helhed”, siger borgmester Erik Lauritzen.

Bystrategierne vil løbende blive samles på en fælles hjemmeside, hvor hver by får sin egen underside.

 

 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 95)

 

 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 96)
Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk