En plads på herberget koster kommunen 1765 kroner pr døgn

13. maj 2022 Samfund

På Herberget Alberta i Sønderborg er der plads til i alt 22 hjemløse voksne og unge, der har akut behov for midlertidigt husly samt fremadrettet støtte til at mestre en selvstændig tilværelse i egen bolig. Herbergets beboere betaler et beløb for at bo og spise hos Kirkens Korshær. Oven i det beløb, så betaler den hjemløses hjemkommune 1.765 kroner pr. døgn vedkommende opholder sig på institutionen og det er en massiv hjælpeindsats under og efter opholdet i Alberta, som den hjemløse og vedkommendes kommune får for pengene.

Artiklen fortsætter under annoncen

Alberta er en lokal underafdeling af hjælpeorganisationen Kirkens Korshær, der tilbyder hjælp og støtte til boligløse borgere efter Serviceloven sideløbende med bostøtte-initiativet, CTI, der har til formål at yde ekstra støtte og vejledning i de første ni måneder af tilværelsen i egen bolig.

“CTI- støtten er tilpasset borgernes specifikke behov for støtte, og det er derfor helt individuelt, hvad opgaven består i hos hver enkelt – nogle har brug for hjælp til at få den daglige medicin ind i dagsrytmen. Andre har brug for hjælp til at strukturere og planlægge dagligdagen. Så kan støtten også være, at vi tager med på Jobcenter, til lægen eller hjælper med helt lavpraktiske gøremål som rengøring eller indkøb”, fortæller Herberget Albertas afdelingsleder, Rikke Pedersen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sønderborg Kommunes Handicap- og Psykiatrichef, Helle Schultz fortæller at støtten leveres af enten socialpsykiatrien eller Kirkens Korshær.

Rikke Pedersen fortæller, at Herberget Alberta opfylder målsætningen om at hjælpe hjemløse ud i egen bolig – med stor succes. Hun peger på flere forskellige faktorer, der tilsammen udgør den positive udvikling for hver enkelt hjemløs, der ender med et liv i egen bolig efter opholdet på Alberta.

Det bekræftes af Helle Schultz, der siger, at Kirkens Korshær og andre herberger kun i helt særlige og meget sjældne situationer udskriver til gaden. Det betyder, at borgerne principielt først udskrives fra herberget, når der er en bolig at blive udskrevet til.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udover bostøtte-ordningen CTI og det tætte samarbejde med de offentlige instanser – Jobcenter, Misbrugscenter og psykiatrien med videre, så har det daglige personale også en meget vigtig rolle at spille for herbergets beboere.

“Personalet på Alberta er primært socialpædagoger, der har taget efter- og videreuddannelse indenfor psykodynamisk terapi, så de er rustet til at møde og bistå de forskellige skæbner, der lægger vejen forbi Herberget for en kortere eller længere periode. Vores dagligdag med beboerne bæres af både humor, empati og jævnbyrdig kontakt og det er jo helt afgørende for at skabe tillid og tryghed imellem os alle”.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er mennesker med vidt forskellige baggrunde og odds, der lægger vejen forbi Herberget Alberta, og Rikke Pedersen kan derfor ikke udpege en specifik samfundsgruppe, der fylder mest i hjemløse-statistikken.

“Hjemløshed rammer brat og også bredt, og vi huser mennesker fra stort set alle samfundslag. En bankmand kan også ramme bunden og ende i bolignød på grund af skilsmisse og sammenbrud, selvom det ikke er en type, man normalt forbinder med hjemløshed. Derudover oplever vi også flere unge mennesker, der har levet som ’Sofa-surfere’ i en periode – enten fordi de er raget uklar med familien eller bare har det svært med at finde sin plads i livet”, siger Rikke Pedersen./DS

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
23. maj 2022 112, Nordborg

Ild i skorsten på Nordals

23. maj 2022 112

Mandag kort før klokken 18:30 rykkede Nordborg Frivillige Brandværn til Drejkobbel på Nordals og det samme gjorde stigevognen fra Sønderborg Brand og Redning. “Der kom en melding om en skorstensbrand og da vi kom frem var der ikke længere flammer, men blot nogle gløder”, siger indsatsleder Jesper Grau fra Sønderborg Brand og Redning til SønderborgNYT.. […]

Læs mere...