Enkelte forandringer i bestyrelsen hos Historisk Samfund for Als og Sundeved

25. marts 2019 Kultur

Valgene på generalforsamlingen forleden hos Historisk Samfund for Als og Sundeved medførte enkelte udskiftninger i bestyrelsen.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg var Frede Tychsen, Henning Ladefoged Sørensen og Sten Boye Poulsen.

Henning Ladefoged Sørensen havde efter mange års virke i bestyrelsen ønsket at udtræde.

I hans sted blev den hidtidige suppleant Karin Kaad valgt.

De tre suppleanter er på valg hvert år. Der var nyvalg af Gunnar Callesen fra Sønderborg og genvalg af Jette Knapp fra Adsbøl og af Lisbeth Kistrup fra Gråsten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Revisorerne  Kirsten Todsen og Claus Kejser blev genvalgt, og det samme gjorde revisorsuppleanten Hanne Thrane.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Frede Tychsen som formand, Henning Jepsen som næstformand og Jens Verner Nielsen som kasserer og sekretær.

De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Tom Specht, Sigga Henriksen, Jytte Urban, Povl Christian Callesen, Sten Boye Poulsen og Karin Kaad.

Desuden deltager museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen i bestyrelsen som museets repræsentant.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
6. december 2021 KV21, Sønderborg

KV21: Byrådet skal godkende forandringer i forvaltningsstrukturen

6. december 2021 KV21

Gennem konstitueringsforhandlingerne er der løbende arbejdet på at ændre på kommunens forvaltninger og dermed på Styrelsesvedtægterne – og når det sker, så skal ændringerne godkendes på to byrådsmøder, der skal holdes med mindst seks dages mellemrum. Det første af møderne blev holdt i den forgangne uge og på torsdag skal forandringerne endeligt godkendes. Politikerne skal […]

Læs mere...