Kommunen skruer ned for antallet af børn specialklasser og specialskoler

14. juni 2019 Uddannelse

Forholdsvis mange børn i Sønderborg går i specialklasserækker og i specialskole – og det vil kommunen nu lave om på. I stedet skal børn, der ellers ville blive visiteret til specialklasse eller specialskole inkluderes i folkeskolens klasser.

Forvaltningen har lavet en plan, som skal på bordet på det kommende møde i Økonomiudvalget.

At andelen af visiterede elever til specialskolen, Kløver-Skolen, skal halveres frem mod udgangen af 2025.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det betyder, at Kløver-Skolen forventes at have cirka 100 elever i 2025.

At andelen af visiterede elever med socio-emotionelle problematikker i specialområdet halveres frem mod år 2025.

Det gør således, at der i 2025 forventes at være cirka 50 elever, der får samme tilbud, som man gør i dag.

At højst 25 procent af eleverne visiteres til specialtilbud i en periode på tre år.

At der arbejdes på en helhedsorienteret indsats på tværs af fagområder og særligt i et tæt samarbejde med myndighedsområdet.

For at de målsætninger kan nås er det vigtigt, at de nødvendige penge, der kan frigøres fra de specialiserede tilbud anvendes til at støtte elevernes læring i almenområdet. I tildelingsmodellen er der reserveret penge til en lærer og en pædagog i indskolingen.

Den nye tildelingsmodel, – der forventes godkendt i byrådet i juni – opererer med en central pulje på cirka to millioner kroner til at støtte processen med at sikre flere elever i almenområdet frem for i et specialtilbud.

Forvaltningen forventer, at der over årene kan spares et effektiviseringsbidrag iht. nærværende analyses formål med et beløb på en million kroner fra 2021 og yderligere en million kroner hvert af de følgende tre år.

I alt fire millioner kroner.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk