Flere end 100 var til klimamøde i Multikulturhuset

20. januar 2018 Samfund Skrevet af: Ole Kæhler

Over 100 borgere mødte op til det første borgermøde i Multikulturhuset om at klimasikre mod stormfloder og skybrud. En del af dem meldte sig til workshops, som skal arbejde med at idéudvikle mulige løsninger – og der er fortsat åbent for at tilmelde sig.

Isen smelter, så havvandet stiger, grundvandet stiger, og vi oplever flere stormfloder og ekstreme skybrud. Hvordan sikres værdier som huse, veje og forsyningsanlæg, når det sker? Det er klimaudfordringen, som Sønderborg Kommune nu tager fat på at se på løsninger for i tæt samarbejde med borgerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det første møde handlede om udfordringen i havneområdet mellem Multikulturhuset og Sønderborg Slot. Det er det første risikoområde, borgerne er inviteret til møde om – men i næste uge følger Gråsten By, senere Vemmingbund og dernæst flere andre steder.

”Vi kan ikke dæmme op for klimaforandringer alene, dér skal hele verden hjælpe med – og gerne gøre det lige så målrettet som vi gør med ProjectZero. Men vi kan vise rettidig omhu og gøre, hvad vi kan, for at være parat til at minimere skaderne, når det ekstreme vejr rammer os. Og det gør vi bedst i samarbejde med borgerne. Det er derfor, vi har borgermøderne”, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Aase Nyegaard i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Programmet gav desuden et indblik i den risikovurdering, Rambøll har foretaget.. Det er den, der udpeger Sønderborg Havn og Gråsten som de mest udsatte områder. Der blev vist billeder af vandstanden på forskellige niveauer, oplysning om de love, der skitserer rammerne for ansvarsfordelingen, og angivelse af de hensyn, der tæller, når man skal sikre – nemlig hvad det koster, hvad der virker og hvad der samtidig gør byen mere attraktiv.

Peter Duus, Orbicon, var hentet ind som inspirator og kunne vise mange eksempler på spændende og utraditionelle løsninger på klimaudfordringer i hele verden.

Artiklen fortsætter under annoncen

På dansk grund er der for eksempel lavet både skaterbaner og tennisbaner i “huller”, der samtidig fungerer som reserver for overskydende regnvand i tilfælde af skybrud.

Ved Limfjorden er der flere eksempler på mure, som holder vandet væk fra både Nørresundby og Lemvig – men dilemmaet er, at man fra huse, veje og opholdsarealer gerne vil bevare udsigten over vandet. I Sønderborg er udfordringen bl.a. at der ligger veje helt ud til kajkanterne.

Alle kan klikke HER og indtaste en ønsket vandstand på et såkaldt Scalgo-kort og straks se, hvor vandet vil trænge ind ved den angivne vandstand. På siden er der også mange andre informationer om klimasikring i Sønderborg Kommune.

Artiklen fortsætter under annoncen

Næste klimasikringsmøde er i Det Gamle Rådhus, Gråsten på torsdag kl. 19. Her er plads til max. 100 deltagere, så i tilfælde af at flere møder op, holdes et ekstra møde den 1. februar.