folkBALTICA beder kommunen om flere penge

1. november 2022 Kultur

Den dansk-tyske musikfestival folkBALTICA støttes af Sønderborg Kommune med 240.000 kroner om året. De 150.000 kroner af tilskuddet går direkte til folkBALTICA-foreningen, mens de resterende 90.000 kroner er øremærket til koncerter i Sønderborg Kommune.

folkBALTICA-foreningen søger Sønderborg Kommune om forhøjelse af den del af det kommunale tilskud, som går direkte til foreningen. Den ansøgte forhøjelse lyder på 10.000 euro svarende til 75.000 kr.

Ansøgningen er begrundet i prisstigninger og et ønske om at fremtidssikre og videreudvikle festivalen og det skal vævnes, at Sønderborg Kommunes tilskud har været uændret siden 2011.

Ansøgningen fra folkBALTICA e.V. blev drøftet i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 10. august og i morgen, onsdag, skal udvalget træffe en beslutning i sagen.

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at godkende, at tilskuddet til folkBALTICA fra 2023 forhøjes med 40.000 kroner årligt.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
2. december 2022 Samfund, Sønderborg

Virksomheder skal have styr på affaldssorteringen inden året slutter

2. december 2022 Samfund

Senest den 31. december skal alle affaldsproducerende virksomheder sortere deres husholdningslignende affald i de 10 kategorier, vi kender fra vores private husholdning. Det skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse. Det skal ske i følge Miljøstyrelsens affaldsbekendtgørelse, der trådte i kraft i december sidste år, og hvor kravet om den udvidede sortering skal indfries fra årsskiftet. […]

Læs mere...