Forvaltningen er klar til at lukke for Whistleblover-ordningen

5. februar 2023 Samfund

Forvaltningen orienterer onsdag Økonomiudvalget om, at Whistleblowerordningen bør afskaffes som led i afbureaukratiseringen, fordi der er tale om en ikke-lovpligtig ordning, der ikke vurderes at tilføre værdi hverken for borgerne eller for organisationen

I december 2021 åbnede Sønderborg Kommune en Whistleblowerordning og der har siden været 22 henvendelser, hvoraf ingen af henvendelserne har givet grundlag for at foretage sig yderligere i forhold til medarbejdere eller afdelinger. Seks henvendelser kunne afvises allerede ved screeningen, mens der skulle foretages en nærmere undersøgelse ved de relevante afdelinger ved de resterende sager. Der var dog ikke grundlag for at foretage sig yderligere i nogle af sagerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Formålet med ordningen er at afdække blandt andet grove eller gentagne overtrædelser af for eksempel tavshedspligten og magtfordrejning begået af ansatte, strafbare forhold, seksuel chikane mv.

Forvaltningen har brugt ca. 200 timer på at håndtere henvendelserne i ordningen.

Forvaltningen vurderer ikke, at en nedlæggelse af ordningen vil forringe borgernes mulighed for at rette henvendelse med de forhold, der har været rettet henvendelse omkring. I afgørelser, hvor der er klagemulighed oplyses borgerne omkring klagemuligheden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det vil fortsat være muligt at kontakte Sønderborg Kommune enten telefonisk eller skriftligt.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
24. marts 2023 Uddannelse, Sønderborg

Kom til markedsdag hos FGU på Solglimt

24. marts 2023 Uddannelse

Torsdag den 30. marts kl. 16-19 holder FGU Sønderjylland marked på Solglimt 4. Eleverne har haft travlt på værkstederne og produceret rigtig mange produkter som de sælger fra deres boder. “Upcykling som også er en del af markedet forventer vi os rigtigt meget af. Vi har lagt os i selen for at lave nogle rigtige […]

Læs mere...