God forklaring på Gendarmstien endnu ikke er lavet

18. oktober 2019 Broager

I juni måned besluttede de folkevalgte i Sønderborg Kommune, at Gendarmstien skal sættes i stand efter stormskader – og det eneste synlige tegn på, der er noget i gang, det er skilte ved en del af Gendarmstien ved Broager.

“Og det er der en rigtig god forklaring på, fordi istandsættelsen har været i høring frem til slutningen af september måned”, siger Aase Nyegaard til SønderborgNYT. Hun er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Når høringssvarene er behandlet, vil Sønderborg Kommune træffe afgørelse i sagen. Denne afgørelse kan der klages over i en 4 ugers periode. Hvis der indkommer klager, kan det forsinke projektet.

Parallelt med behandlingen af kystbeskyttelsessagen, kører der også en VVM-screeningssag. Denne afgørelse kan også påklages.

“Det er vores forventning, at anlægsprojektet kan påbegyndes i oktober/november, hvis ikke der indkommer klager, der har opsættende virkning”, siger udvalgsformand Aase Nyegaard.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
7. december 2021 112, Sønderborg

Miljøvagten holder øje med spildt mælk

7. december 2021 112

Tirsdag eftermiddag har der været et uheld med mælk hos en virksomhed på Ellegaardvej i Sønderborg. Det betyder, at cirka 1000 liter mælk er løbet i afløbet og derfra videre til Ulkebøldam. Det betyder, at Ulkebøldam kan få en smule misfarvning i de kommende dage. Lige nu kan man se misfarvning af vandet i gl. […]

Læs mere...