Gråsten byder ind med en vækstplan

17. november 2014 Erhverv Skrevet af: Ole Kæhler

Pressemeddelelse:

Mens øen Als har tilbagegang i indbyggertallet, er der flere bysamfund i den vestlige den af kommunen, som har en mindre vækst. Og aktive borgere i Gråsten-området ser gode muligheder for, at Gråsten også i fremtiden kan bidrage aktivt til at skabe udvikling og vækst i Sønderborg Kommune.gråsten4

Artiklen fortsætter under annoncen

“Vi har holdt syv borgermøder i efteråret. Vi har fået et utal af ideer til nye aktiviteter, og vi kan nu bidrage med Gråsten-områdets forslag, som sammen med forslag fra Nordals og Sønderborg bliver grundlaget for en samlet vækststrategi”, varsler formanden for Gråsten Forum, Peter Norman.

På et borgermøde den 25. november kl. 19 på Landbrugsskolen lægger Gråsten Forum og alle interesserede i Gråsten-området sidste hånd på den rapport, kommunen får med områdets bidrag til kommunens fremtidige udvikling.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Vores masterplan for Gråsten-området skal jo indgå i en fælles udviklings- og vækstplan for kommunen. Og for vores del peger vi på at få sat mere gang i at skabe båndbyen Rinkenæs, Gråsten, Egernsund, hvor der er mulighed for rigtig mange attraktive byggegrunde, hvis de blot bliver udstykket”, mener styregruppen.

“På alle borgermøderne i Gråsten-området i efteråret er der peget på, at Gråsten mangler en multihal til møder og øvrige aktiviteter, som vi gerne vil styrke med en borgerdrevet udvikling”.

Artiklen fortsætter under annoncen

På turistområdet peger flere foreninger på, at vi går sammen om at skabe forskellige turismeprodukter inden for aktiv-turisme, hvor naturen er rammen for at udvikle nye typer af oplevelser. Der er uudnyttede potentialer omkring Nybøl Nor, hvor tre tidligere kommunegrænser har betydet, at der i dag ikke er en natur og oplevelsessti, der sikrer en tur om Nor’et.gråsten1

Artiklen fortsætter under annoncen

“Vi skal styrke samspillet mellem de frivillige og professionelle aktører og Sønderborg Kommune de næste par år for at realisere en fælles indsats. Og vi skal sikre, at alle ideer fra borgerne er synlige, så enhver borger med lyst til at være noget for fællesskabet kan gribe ideen og gøre noget ved den”, tilføjer formanden for Gråsten Forum.

Ildsjælene er klar

Der er slet ikke tvivl om det lokale engagement for at sikre udvikling i Gråsten-området. Det har efterårets borgermøder arrangeret af Gråsten Forum vist. Mange spændende og iderige forslag er kommet på bordet og bliver nu fastholdt i en rapport til kommunen og i et tillæg til rapporten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blandt ideerne er at etablere cykel- og vandrestier, der forbinder alle byerne i området og samtidig fungerer som en sikker skolevej. Der er forslag om at stifte en musikforening, bygge skaterbane til de unge, opsætte turistinfotavler, indrette autocamperplads og tillade robåde på slotssøen.

Nogle ser det som en opgave at binde Nybølstien sammen med de øvrige stier, bl.a. Gråstenstien og skabe uderum med f.eks. bålpladser, kano/kajakpladser, fuglestationer, fiskepladser osv.

Fra “elev-byrådet” er der forslag om at indrette en ny biograf, opbygge en friluftsscene og udvide Ahlmannsparken med svømmehal, bowling og indendørs kunstgræsbane. Og der er ønsker om en skilift til den lille kælkebakke.gråsten 1

På tværs af alle borgermøderne er det foreslået, at udvide Ahlmannsparken og indrette et fælles kulturhus, et medborgerhus, med mødelokaler for alle generationer, og f.eks. økologisk basar, indendørs amfi-scene, øvelokaler til unge musikere, udstillingsområder og plads til sport og til dagpleje, børnehaver, skole og fritidshjem.

I en debat om “op i helikopteren” udmøntede sig i forslag om bl.a. økoturisme som attraktion, færgefart til Gråsten, flere specialforretninger og med forslag til at udvikle Alnor Strandpark som samlingssted med “familierum”, legepladser/udekøkken og shelters.

“Nogle udviklingsopgaver er kommunale, og andre er lige til at gribe for borgere, som brænder for at sætte nyt i gang, der styrker bosætning og turisme i vort område”, siger formanden for Gråsten Forum, Peter Norman.