Gråsten Fjerkræ får lov til at bygge lagerhal

20. februar 2014 Erhverv

Gråsten Fjerkræ har fået lov til at opføre en lagerhal på 275 m2 på Kirketoft i Kværs. Sagen har været sendt i nabohøring, hvor naboer og Haderslev Stift gjorde indsigelse mod projektet.gråsten fjerkræ

Der har været afholdt et dialogmøde mellem repræsentanter fra Teknik- og miljøudvalget, ansøger og naboer til Kirketoft 3, hvor de indkomne bemærkninger fra nabohøringen blev drøftet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Teknik- og Miljøudvalget har drøftet, hvordan man sikrer en tryg trafikafvikling på Kirketoft. Der er en bekymring for, at hvis vareleverancer til lagerhallen skal ske med en stor sættevogn, så er det nødvendigt at bakke ind på grunden.

Man har derfor diskuteret muligheden for at forbyde trafik med lastbiler over f.eks. 14 meter på Kirketoft.

Renovationsbiler og almindelige lastbiler er mindre end 14 meter. Det er politiet, der beslutter, hvilke færdselsmæssige restrektioner, der pålægges Kirketoft. Politiet kan ikke forbyde lastbiler at bakke.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udvalget anbefaler til politiet, at de ikke tillader lastbiler på flere end 12 meter.

Forvaltningen har indstillingskompetence overfor politiet.

 

Skrevet af: Ole [email protected]
9. december 2023 Politik, Sønderborg

Økonomiudvalget skal tage stilling til Kommuneplan 2023 – 2035

9. december 2023 Politik

På onsdag skal Økonomiudvalget debattere og beslutte at godkende eller stemme imod Kommuneplanen, som rækker helt frem til 2035. Økonomiudvalget har tidligere besluttet at 14 perspektivområder til solceller og vindmøller skrives i Kommuneplan 2023-2035. På basis af drøftelser på temamøde fremlægger forvaltningen forslag til principper for vedvarende energiprojekter, VE-projekter – og dem skal Økonomiudvalget også […]

Læs mere...
>