Havbunden mellem Fyn og Als er undersøgt

19. november 2014 Erhverv

Pressemeddelelse:

For at komme tættere på drømmen om en fast forbindelse mellem Fyn og Als, har Faaborg-Midtfyn og Sønderborg kommuner samt Region Syddanmark fået lavet en undersøgelse af havbunden i denne del af Lillebælt. Artiklen fortsætter under annoncen

jpg” alt=”download” width=”225″ height=”225″ />

Rambøll har screenet havbundsforholdene i de to mulige linjer, som er skitseret i en tidligere rapport om en fast forbindelse på strækningen.

Undersøgelsen har givet de to kommuner og regionen mere viden. Bl.a. er dybdeforholdene kortlagt mere detaljeret end tidligere. De overfladiske geologiske forhold er også blevet undersøgt. Undersøgelsen viser, at bløde sedimentlag, som mest består af uorganiske aflejringer, dækker over ret store områder. Sedimentlaget indeholder flere steder gas, og det har ikke været muligt at fastslå dybden af laget.

At fastlægge bundforholdene mere præcist kræver imidlertid mere detaljerede og bekostelige bundprøver som forudsætning for at kunne vurdere funderingsforholdene for en fast forbindelse.

Inden der foretages mere detaljerede undersøgelser af havbunden, vil kommunerne og regionen i fællesskab forsøge at få de samfundsøkonomiske effekter yderligere belyst, så der kommer rigtigt gode argumenter for at arbejde videre på en fast forbindelse mellem Fyn og Als.

Hvis du synes Als-Fynbroen er vigtig, så meld dig i  foreningen HER

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk