Hertugbyens Udviklingsforum glæder sig til fremtiden

Havnen i Augustenborg. Foto: Ole Kæhler
Havnen i Augustenborg. Foto: Ole Kæhler
12. februar 2024 Augustenborg Skrevet af: Ole Kæhler

Hertugbyens Udviklingsforum glæder sig over, at Sønderborg Kommune har annonceret Kommuneplan 2023-2035, hvor udvikling af byens havneområde er taget med som et blandt flere vigtige udviklingsprojekter i kommunen. Havnegruppen har deltaget som aktiv sparringspartner i det forberedende udvalgsarbejde, hvor mange af udvalgets synspunkter og forslag er med i det endelige skitseforslag.

Skitsen består dermed af fire hovedelementer: Et etagebyggeri med lejligheder, et nyt marinaafsnit til sejl- og motorbådsklubberne, en promenade langs havnefronten og parkeringspladser udlagt til områdets nye beboere, havnens brugere og besøgende.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Nu ser vi frem til, at der findes en investor, som kan gennemføre planerne”, siger havnegruppens formand Erik Lund i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Det bliver ikke mindre end fantastisk, når det første spadestik bliver taget”.

Der skal laves ny lokalplan

Udvikling af havnen i Augustenborg vil i praksis betyde, at området vil ændrer karakter og udtryk. Siloen og de tilstødende lagerhaller vil forsvinde, og det samme vil den nuværende hal til vinteropbevaring af sejl- og motorbåde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til gengæld vil vi få private boliger og et helt nyt marinaafsnit, som vil danne rammen om fornyet liv og aktivitet på havnen. Den nye promenade vil samtidigt styrke sammenhængskraften mellem Lillehav på den ene side og slotsparken og skoven på den anden. Og så vil den nye havnefront give en helt anden oplevelse af Augustenborg, når man kommer over dæmningen og op mod byen, skriver Hetugbyens Udviklingsforum.

”Vores loppemarked i maj bliver måske det sidste på havnen”, siger Peter Thomsen, som har stået for det traditionsrige og velbesøgte loppemarked på havnen i mange år. Peter Thomsen ser dog frem til, at området bliver ryddet.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Det er nemlig i stærkt forfald, og nytårsfyrværkeriet i december har ikke gjort det bedre. Mange ruder i siloen og i kontorbygningerne er slået i stykker, og siloens stand ser generelt meget dårlig ud”, siger Peter Thomsen.

Augustenborg Sejlklub glæder sig også over, at planerne for et nyt klubhus er med i kommuneplanen.

”Jeg er meget glad for, at Sønderborg Kommune gennem hele forløbet har prioriteret sejlsporten og vandsportsaktiviteterne og sikret, at de to klubber fortsat kan være aktive på Augustenborg Havn”, siger formanden for Augustenborg Sejlklub, Steffan Stuhr Petersen.

Artiklen fortsætter under annoncen

I alle tilfælde kan projektet dog først begynde, når en ny lokalplan er blevet lavet og godkendt. Hertugbyens Udviklingsforum er fortsat optimistiske og håber, at der snart kommer gang i byggeriet.

25. februar 2024 Politik, Sønderborg

Integrationsrådet skal have tre nye medlemmer

25. februar 2024 Politik

I Integrationsrådet skal der være otte medlemmer, som repræsenterer indvandrere og efterkommere i Sønderborg Kommune. Rådets flertal er repræsentanter for de etniske minoriteter. Integrationsrådet består lige nu af fem medlemmer fra de etniske minoriteter og der skal derfor udpeges tre nye medlemmer. Når der skal vælges nye medlemmer, der repræsenterer indvandrere og efterkommere, gøres det […]

Læs mere...