Hvad skal vi med Sønderborg Kaserne?

17. april 2015 Erhverv

Lige nu er der asylcenter på Sønderborg Kaserne, men lejeaftalen udløber med udgangen af næste år og tanken er bestemt ikke, at bygningerne så bare skal stå tomme.

Sønderborg Kommune er i gang med tilløbet til en plan for, hvad de gamle bygninger skal bruges til. Med andre ord skal der laves en analyse for kasernens fremtid. Artiklen fortsætter under annoncen

jpg”>kaserne

Formålet er at belyse og beskrive fremtidige potentielle anvendelses muligheder af Sønderborg Kaserne, som kan forelægges til politisk behandling og beslutning.

Det bør også ses, som en vigtig brik i byudviklingen af hele den nordlige midtby i Sønderborg, herunder særligt udviklingen af havneområdet og det nuværende sygehusområde.

Udviklingen af havneområdet omfatter også nyopførelse af hotel, Multikulturhus og kollegium. De skal derfor ikke indgå i beskrivelsen af fremtidige anvendelsesmuligheder af Kasernen.

I forslagene skal det belyses, hvilken positiv effekt de kan have i forhold til at realisere visionen om, at byens havn skal bidrage til Sønderborg som en levende by.

Der bør samtidig fokuseres på, at forslagene kan medvirke til øget vækst.

I beskrivelsen af anvendelsesmulighederne, skal der samtidig udarbejdes en investeringsoversigt, som kan bruges i forbindelse med budgetlægningen for 2016- 2019.

Der udarbejdes også en tidsplan for implementeringen af forslagene – herunder tidsplan for projekteringen, udbuddet og byggeprocessen samt en dato for, hvornår bygningerne kan tages i brug.

Klik her og se kaserne-billeder.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk