Jobtal: Færre unge skal klikke på Jobnet

29. januar 2015 Erhverv

Fuldtidsledigheden i Sønderborg Kommune steg i årets sidste måned med 39 til 1477 bruttoledige, hvilket svarer  til 4,7 pct. af arbejdsstyrken. Det er 4. måned i træk, at fuldtidsledigheden stiger. jobcenter

Unge kommer i gang

I aldersgruppen 16-24 år er fuldtidsledigheden mere end halveret og udgør ved årets udgang 2,2 pct. af arbejds-styrken mod 5,5 pct. ved årets begyndelse.

Set over hele året er fuldtidsledigheden faldet med 495 personer.

Ledigheden blandt kvinderne faldt i 2014 med 254 og hos mændene med 241.

Antallet af dagpengemodtagere faldt i 2014 med 276 personer til 1016, mens kontanthjælpsmodtagerne blev 221 færre.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk