Måske kan der bades ved Himmark Strand om to år

8. september 2021 Nordborg
Himmark Strand. Foto: Jørn Lehmann Petersen
Himmark Strand. Foto: Jørn Lehmann Petersen

Region Syddanmarks miljøudvalg var tirsdag på besigtigelse på Himmark Strand på Nordals, hvor formålet var at få en dybere orientering om forureningen på stedet – det er Danmarks 10. generationsforurening  – og om planerne for oprydning.

Regionen har gennem flere år fulgt forureningen og med hjælp fra især Danfoss er den nu kortlagt så meget, at planlægning af oprydningen for alvor kan gå i gang, skriver regionsrådsmedlem Jørn Lehmann Petersen i en pressemeddelelse.

Der skal i alt fjernes cirka 100.000 liter olie og omkring 30 tons klorerede opløsningsmidler. Forureningen ligger desværre både på landsiden og på vandsiden og i en dybde på 8-9 meter. Derfor skal der bygges en dæmning små 200 meter ud i havet. Midt i dæmningen skal der laves en spunsvæg, så vandet bag dæmningen kan pumpes ud og forureningen kan graves væk. Dæmningen skal blandt andet for at beskytte hørelsen blandt marsvin, når spunsvægen bankes ned. I alt skal der bankes 10.000 m2 spunsvæg ned – også på landjorden – for at hindre overfladevand i at strømme ned i udgravningerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Man regner med at der i alt skal kører 6-7.000 lastbillæs med forurenet jord væk fra området. Jorden bliver renset – hvor vides endnu ikke – det afhænger af udbud.

Der laves endvidere et rensningsanlæg på stedet, som renser vand, der bruges – og kommer fra naturen – under processen. I gennemsnit regner man med, at der skal renses ca 60 m3 i timen i de små to år projektet forventes at vare.

Lokalt kommer der nye veje frem til hovedfærdselsvejen mod Sønderborg og der kommer muligvis også lysregulering der, hvor lastbilerne kører ud fra området, primært for at sikre trafikforholdene for cyklister og for andre bilister.

Artiklen fortsætter under annoncen

For at sikre information om projektet undervejs, har jeg bedt om at der opstilles Web-kameraer, så man kan følge arbejdet. Derudover ønsker jeg, at der bliver mulighed for rundvisninger og især besøg fra folkeskoler, erhvervsskoler og universiteter mm. for at formidle information om projektet.

Der er allerede nu valgt rådgiver for processen og udbudsprocessen for entreprenøropgaven er i gang – og arbejdet med diverse tilladelser, bl.a. VVM-redegørelse er i fuld gang. Hele området er udpeget som Natura 2000 område, plus habitatområde, hvilket bestemt ikke gør tilladelses-processen lettere, men som til gengæld sikre naturværdierne, skriver Jørn Lehmann Petersen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sammenlagt forventes oprydningen at koste mellem 150 og knap 200 millioner kroner.

Danfoss – som sin tid af offentlige myndigheder fik anvist hvor de kunne deponere spildevandet og derfor bestemt ikke er juridisk ansvarlig for forureningen. – betaler 25 millioner kroner til oprydningen – ud over de godt 10-15 millioner, de har brugt på forundersøgelser og diverse aftaler med lodsejere i området. En flot gestus af Danfoss, som mange andre gerne må følge.

Jeg skal til slut understrege, at alle tal stadig er foreløbige – de endelige tal og udgifter kender vi først meget senere i processen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og hvis alt går vel, kan vi allerede i 2024 erklære den første generationsforurening i Danmark som afsluttet. Ikke totalt, men nok til at bade- og opholdsforbud kan ophæves.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk

RESERVER PLADS NU PÅ TLF. 30 89 15 49