Kom til borgermøde på Ballebro Færgekro om biogasanlæg i Blans

2. februar 2017 Erhverv
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 94)

 

Byrådet har godkendt, at arbejdet med at bygge et biogasanlæg ved Blans kan fortsætte – dvs. at der kan udarbejdes VVM-undersøgelse og holdes borgermøde. Mødet holdes den torsdag den 9. februar, og alle er velkommen til at komme og høre om planen.

“Et område vest for slagteriet i Blans er allerede i Kommuneplan 2013-2025 udpeget til fremtidig biogasproduktion. Der er tale om et 10 hektar stort område vest for slagteriet, og bag projektet står selskabet NGF Nature Energy Blans, som er et samarbejde mellem lokale landmænd, ProjectZero og NGF Nature Energy. Anlægget skal efter planen behandle op til 600.000 tons organisk biomasse pr. år – med et forventet udbytte på ca. 16 mio. kubikmeter bionaturgas. Udbyttet svarer til over 10.000 boligers varmeforbrug på et år”, skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Biogas er en vigtig faktor i vores bestræbelser på at nå målet om at blive CO2-neutralt område i 2029. I kommunens energiplan vurderes det, at kommunens naturgasforbrug kan dækkes med 30 mio. kubikmeter biometan i 2029, så anlægget i Blans vil være et afgørende skridt i den rigtige retning mod bæredygtighed”, siger Frode Sørensen, formand for teknik- og mlijøudvalget i Sønderborg Kommune.

At området ved Blans er udpeget hænger sammen med koncentrationen af virksomheder i området, som er potentielle leverandører af husdyrgødning. Det er en forudsætning for, at projektet kan realiseres, at der er kan leveres nok gødning. På sigt kan det evt. også anvendes slagteriaffald i anlægget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Teknik- og miljøudvalget anbefalede projektet på sit møde i december, men det er byrådet har beslutningskompetencen i forhold til, at der udarbejdes en VVM-redegørelse, at processen sættes i gang med offentliggørelse af ideoplægget, og at der holdes et borgermøde. Teknik- og miljøudvalget godkendte allerede i december, at der udarbejdes en lokalplan.

Sønderborg Kommune har et mål om at være et CO2-neutralt vækstområde senest i 2029 – 20 år før resten af landet. Et delmål for Sønderborg er, at der er er reduceret med 50 pct. i 2020.

Artiklen fortsætter under annoncen

FAKTA

  • Borgermødet holdes torsdag den 9. februar kl. 19 på Ballebro Færgekro. Alle er velkommen, og der serveres kaffe og kage
  • Repræsentanter fra NGF Nature Energy, ProjectZero, Niras og Sønderborg Kommune forklarer på mødet om processen, myndighedsbehandlingen, svarer på spørgsmål og modtager gerne ideer og forslag
  • Idéoplægget til biogasanlægget er i offentlig høring fra den 2. til den 22. februar – se beskrivelsen på www.sonderborgkommune.dk/hoeringer/biogasanlæg
  • Artiklen fortsætter under annoncen

  • VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. En VVM-redegørelse skal udarbejdes i tilfælde, hvor at anlæg forventes at kunne påvirke miljøet i væsentlig grad. Redegørelsen skal udarbejdes og i offentlig høring, inden en bygherre kan få lov til at gå i gang med et projekt.

 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 95)

 

 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 96)
Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
28. juni 2022 Tour de France, Sønderborg

Symfoniorkestret spiller for Tour de France-tilskuere og for cykelryttere

28. juni 2022 Tour de France

På søndag, når Tour de France-rytterne suser væk fra Gråsten, så kommer de forbi vognmand Knud Erik Heissel og tæt ved ham står Sønderjyllands Symfoniorkester på deres store friluftscene, hvor de i løbet af eftermiddagen spiller hele tre gange. “Vi har sat et program sammen, så publikum kommer til at lytte til både dansk og […]

Læs mere...