Kommunen betaler afvandingen af Skovmose

07. april Erhverv

Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Fælleslisten, Enhedslisten og Konservative) er indstillet på at kommunen skal betale for den nødvendige flytning af det offentlige rørlagte vandløb L 69.

Skovby-Lysabild Landvindingslag har i skrivelse af 12.03.2017 rettet henvendelse til Sønderborg Kommune med anmodning om at kommunen betaler for den nødvendige flytning af det offentligt rørlagte vandløb L 69. Spørgsmålet bliver behandlet på Teknik og Miljøudvalgets ordinære møde den 18. april.

Hele afvandingssagen i Skovmose har haft et mangeårigt forløb, der stadig ikke har fundet sin afslutning. Der er i løbet af sagsbehandlingen sket flere oversvømmelser med adskillige dyre skader til følge. Der kan være en velbegrundet frygt for, at oversvømmelsesskaderne endnu ikke har fundet sin afslutning, selvom der for nylig er sket tiltag, som forbedrer beredskabets muligheder for at agere i en kritisk situation.

Det er hovedreglen i vandløbsloven, at brugerne betaler for regulering af vandløb. Kommunen har iflg. loven mulighed for, men ikke pligt til, helt eller delvist at betale for reguleringer af offentlige vandløb. Private vandløb skal altid betales af brugerne.

Det skal understreges, at forlægningen af L 69 betalt af Sønderborg Kommune kun giver mening, hvis hele det udarbejdede projekt gennemføres. Den kommunale finansiering af forlægningen af L 69 vil derfor være betinget af at reguleringssagen gennemføres som planlagt.

“Flertalsgruppens beslutning om at anbefale at kommunen betaler de 1,1 mio. kr., som ændringen af L 69 koster, skal ses som et seriøst bidrag til at fremme sagen og få den afsluttet hurtigst muligt, vi håber derfor at vores beslutning vil blive godt modtaget af sommerhusejerne, så vi måske kan undgå klager, der trækker sagen i yderligere langdrag”, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget Frode Sørensen i en pressemeddelelse.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk

Læs også...