Kommunen går ikke med i finanseringsselskab

11. december 2015 Erhverv Skrevet af: Ole Kæhler

Byrådet besluttede i marts 2015 at undersøge mulighederne for at etablere et finansieringsselskab med kommunal rådhusdeltagelse og lokal forankring. Udgangspunktet for arbejdet var en oplevelse af, at det kan være svært at få realkreditfinansiering til køb af fast ejendom i dele af kom­munen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Arbejdet forankredes politisk i Økonomiudvalget, der nedsatte en arbejdsgruppe bestående af politikere, lokale erhvervsfolk, kommunale embedsfolk samt ekstern juridisk facilitator.

I den kommende uge lægges arbejdsgruppens rapport på bordet foran politikere i Økonomiudvalget.

Rapporten fra gruppen

På baggrund af det gennemførte arbejde er det den overordnede vurdering, at det ikke er muligt for kommunen at pengeindgå som medfinansierende partner i en konstruktion, der yder långivning til boligfinansiering. En række lovgivningsmæssige forhold vurderes at forhindre dette. Det er imidlertid også vurderingen, at boligfinansiering i visse dele af Sønderborg Kommune – i lighed med visse andre dele af Danmark – kan være påvirket negativt af en række mere tekniske forhold, der ikke har nogen direkte sammenhæng til de faktiske omstændigheder forbundet med en konkret bolighandel.

Artiklen fortsætter under annoncen

Arbejdet for at skabe en bedre balance på det boligfinansielle område afsluttes derfor ikke nødvendigvis med arbejdsgruppens afrapportering. Men det er altså samtidig vurderingen, at boligfinansielle udfordringer ikke kan løses lokalt i én kommune, men overvejende må adresseres på nationalt plan.rådhus

Artiklen fortsætter under annoncen

To muligheder

Det er arbejdsgruppens vurdering, at Sønderborg Kommune fremadrettet kan arbejde i to spor, såfremt man politisk ønsker det. Et første spor, der fokuserer på at påvirke den nationale dagsorden for så vidt angår boligfinansielle udfordringer.

Dette arbejde vil med fordel kunne indgå i medlemsskabet af foreningen ”Danmark på Vippen”, hvor Sønderborg Kommune er medlem og tillige indgår i bestyrelsen.

Et andet spor forfølges lokalt, og vedrører den lange række af initiativer, der mere indirekte påvirker markedet for boliger og dermed også boligfinansiering i kommunen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det drejer sig ikke mindst om at skabe et godt erhvervsmiljø, så der skabes arbejdspladser – og dermed grundlag for bosætning.

 

22. april 2024 Erhverv, Gråsten

Gråsten Maskinservice lavede et kalkuleret underskud

22. april 2024 Erhverv

De store toneangivende danske virksomheder bliver fremover udsat for krav, som de helt naturligt sender videre til de virksomheder, de samarbejder med. Kan virksomhederne ikke leve op til kravene, mister de ordre, og opgaven går videre til en konkurrent. Det er den verden Gråsten Maskinservice befinder sig i. Gråsten Maskinservice har igennem de seneste tre […]

Læs mere...