Kommunen går ikke med i finanseringsselskab

11. december 2015 Erhverv

Byrådet besluttede i marts 2015 at undersøge mulighederne for at etablere et finansieringsselskab med kommunal rådhusdeltagelse og lokal forankring. Udgangspunktet for arbejdet var en oplevelse af, at det kan være svært at få realkreditfinansiering til køb af fast ejendom i dele af kom­munen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Arbejdet forankredes politisk i Økonomiudvalget, der nedsatte en arbejdsgruppe bestående af politikere, lokale erhvervsfolk, kommunale embedsfolk samt ekstern juridisk facilitator.

I den kommende uge lægges arbejdsgruppens rapport på bordet foran politikere i Økonomiudvalget.

Rapporten fra gruppen

På baggrund af det gennemførte arbejde er det den overordnede vurdering, at det ikke er muligt for kommunen at pengeindgå som medfinansierende partner i en konstruktion, der yder långivning til boligfinansiering. En række lovgivningsmæssige forhold vurderes at forhindre dette. Det er imidlertid også vurderingen, at boligfinansiering i visse dele af Sønderborg Kommune – i lighed med visse andre dele af Danmark – kan være påvirket negativt af en række mere tekniske forhold, der ikke har nogen direkte sammenhæng til de faktiske omstændigheder forbundet med en konkret bolighandel.

Artiklen fortsætter under annoncen

Arbejdet for at skabe en bedre balance på det boligfinansielle område afsluttes derfor ikke nødvendigvis med arbejdsgruppens afrapportering. Men det er altså samtidig vurderingen, at boligfinansielle udfordringer ikke kan løses lokalt i én kommune, men overvejende må adresseres på nationalt plan.rådhus

Artiklen fortsætter under annoncen

To muligheder

Det er arbejdsgruppens vurdering, at Sønderborg Kommune fremadrettet kan arbejde i to spor, såfremt man politisk ønsker det. Et første spor, der fokuserer på at påvirke den nationale dagsorden for så vidt angår boligfinansielle udfordringer.

Dette arbejde vil med fordel kunne indgå i medlemsskabet af foreningen ”Danmark på Vippen”, hvor Sønderborg Kommune er medlem og tillige indgår i bestyrelsen.

Et andet spor forfølges lokalt, og vedrører den lange række af initiativer, der mere indirekte påvirker markedet for boliger og dermed også boligfinansiering i kommunen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det drejer sig ikke mindst om at skabe et godt erhvervsmiljø, så der skabes arbejdspladser – og dermed grundlag for bosætning.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
19. august 2022 Sønderborg, Debat

Debat: Tidligere Nye Borgerlige-medlemmer undrer sig over hovedbestyrelsens pressemeddelelse

19. august 2022 Sønderborg

Svenja Karstensen og Tom Sivertsen, tidl. Nye Borgerlige, skriver: Vi har læst udtalelsen fra Jesper Hammer, som vi ikke kan forholde os til, da han skriver at vi var blevet ekskluderet under alle omstændigheder. Den udtalelse havde han sikkert nævnt, da vi alle seks bestyrelsesmedlemmer fra lokalafdelingen af Nye Borgerlige var til møde med ham […]

Læs mere...