Kommunen skal have en ny værdighedspolitik

22. december 2022 Politik

Sønderborg Kommune skal have en ny værdighedspolitik for 2022-2026, som sætter ord på centrale værdier i mødet med ældre borgere, der har brug for støtte, hjælp og omsorg. I perioden 9. september til 12. oktober har politikken været i høring. Der er modtaget syv høringssvar, som nu er arbejdet ind i politikken.

Værdighedspolitikken fungerer som grundlag for arbejdet på hele ældreområdet og vil være retningsgivende for udviklingen de kommende år. Værdierne i politikken skal omsættes til handling gennem drøftelser og beslutninger sammen med borgere, borgernes nære, civilsamfundet, medarbejderne og det politiske niveau.

Artiklen fortsætter under annoncen

”I Sønderborg Kommune går borgerens oplevelse af værdighed og kvalitet hånd i hånd med omsorg og troen på borgerens udvikling. Sammen med borgeren træffer vi gode beslutninger for den enkelte, så vi i fællesskab kan skabe forudsætningerne for et godt liv. Når vi skal drage omsorg for et værdigt ældreliv, prioriterer vi et særligt fokus på borgernes oplevelse af livskvalitet og selvbestemmelse. Vores rolle bliver nemlig en anden, når det er oplevelsen af dette, der er i centrum frem for leverede ydelser. Det afspejler Værdighedspolitikken”, siger formand for Social-, Senior- og Handicapudvalget, Stefan Lydal, i edn pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politikken er blevet til i sommeren 2022 på baggrund af drøftelser mellem borgere, pårørende, medarbejdere, ledere, politikere og råd på tværs af sundheds- og ældreområdet. Social-, Senior- og Handicapudvalget har sammen med Ældrerådet samlet op på de gode drøftelser og har siden indstillet politikken til godkendelse i Byrådet.

”En af de store og spændende opgaver, som Ældrerådet har været involveret i i 2022, har været revision af Værdighedspolitikken. Det har været en spændende proces i et samarbejde med bruger-pårørenderådene på plejecentrene og Social-, Senior- og Handicapudvalget, og vi er meget tilfreds med resultatet. Det har været vigtigt for os, at vi sætter fokus på borgernes livskvalitet og selvbestemmelse, når vi siger ’et værdigt ældreliv’, og vi ser frem til implementeringen”, siger formand for Ældrerådet, Kirsten Bielefeldt.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Med Værdighedspolitikken har vi grundlaget for vigtige drøftelser og beslutninger om, hvordan vi omsætter værdierne til handling. Både drøftelser og handling skal ske sammen med borgerne, pårørende, civilsamfundet, medarbejderne, ældrerådet og det politiske niveau”, siger næstformand for Social-, Senior- og Handicapudvalget, Preben Storm.

Værdighedspolitikken i Sønderborg Kommune beskriver de overordnede pejlemærker og principper for en værdig pleje, hjælp og omsorg for ældre inden for syv fokusområder:

Artiklen fortsætter under annoncen

Livskvalitet

Selvbestemmelse

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Mad og ernæring

En værdig død

Pårørende

Bekæmpelse af ensomhed.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
9. februar 2023 Gråsten, Uddannelse

Endnu et hold produktionsledere og agraøkonomer flyver fra landbrugsskolen

9. februar 2023 Gråsten

Endnu et hold produktionsledere og et hold agrarøkonomer er dimitteret fra Gråsten Landbrugsskole, og det blev markeret ved en dimissionsfest på skolen. Ved festen var der hæder til de nyuddannede produktionsledere og agrarøkonomer, og desuden var der uddeling af fire legater fra Grænsefonden, som arbejder for styrkelse og udvikling af danskheden i grænseegnene. Simon Faber […]

Læs mere...