KV21-Debat: ProjectZero er fint – men det løser ikke alle klimaudfordringerne

14. november 2021 KV21

Byrådskandidat Sarah Maria Grønbæk, Venstre,  skriver:

Sønderborg Kommune og ProjectZero vil gerne vise verden vejen og arbejder for at Sønderborg bliver CO2-neutral i år 2029. Det er et stort mål, som jeg klart bakker op om. Der skrives rigtig meget om det og det er vigtigt.

Men desværre har målet måske overskygget selve den oprindelige grund til, at man er så interesseret i, at vi skal mindske udledningerne. Nemlig den, at vi skal forsøge at bremse klimaforandringerne. Det er efter min mening lidt en skam. For vi står virkelig overfor nogle rigtig store problemer i fremtiden. Sønderborg er bestemt ikke en af de mest udsatte kommuner i Danmark, men vi undgår desværre ikke problemer med oversvømmelser, som kommer på grund af havstigninger og skybrud. Storme og tørke kan også blive en udfordring, ligesom der flere steder allerede er begyndt at vise sig problemer med stigende grundvandsstand.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flere steder i Kommunen ved vi, at huse, veje og skøn natur, risikerer at blive oversvømmet.

Grunden til, at jeg skriver dette, er, at jeg mener, at politikerne skal tage emnet langt mere seriøst. Jeg savner nok en større stillingtagen til, hvordan vi i fremtiden ønsker at sikre kommunen og borgerne. I kommunen er der lavet et rigtig godt stykke arbejde på klimatilpasningsområdet, men det er bare ikke nok og det går for langsomt, synes jeg.

Jeg vil derfor gerne arbejde for, at vi også på dette område, kunne vise vejen. Ikke nødvendigvis vise hele verden vejen, men gerne vise Danmark vejen. For vi er nødt til at tage klimaforandringerne seriøse og det er bl.a. politikerne, der skal sikre, at der handles i tide.

Artiklen fortsætter under annoncen

For uanset, hvor meget vi får nedbragt CO2 i Sønderborg Kommune, så ændre det ikke på, at vi står overfor en stor udfordring.

Min drøm er, at vi kunne lave nogle offentlige og private innovationssamarbejder og sammen skabe nogle unikke klimaløsninger. Det kunne f.eks. være intelligent styring af regnvand, hæve/sænke systemer, der kunne holde vandet ude, overvågning af havvandsstigninger samt forskellige varslingssystemer.

Vi ved, at Lillebælt ikke har det godt. Det har det faktisk rigtig skidt. Etablering af stenrev og muslingebanker, plantning af ålegræs samt færre udledninger af forurenende stoffer er noget, som alt sammen vil være en stor hjælp på havmiljøet. Derfor tænker jeg, man måske også kunne sammentænke klimaløsninger og forbedringer af Lillebælt.

Artiklen fortsætter under annoncen

En idé kunne måske være at etablere nogle stenrev, som samtidig sikrede mod oversvømmelser. Og der findes helt sikkert et hav af andre løsninger også.

Tænk sig, hvis vi kunne skabe så spændende og gode løsninger, at det udover at sikre mod oversvømmelser kunne være et aktiv med hensyn til bosætning, erhvervslivet, turismen samt vores næste generationer.

En ting er sikkert – og det er, at det er bedre, at vi i Sønderborg Kommune er på forkant end på bagkant med sikring mod de kommende klimaudfordringer.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
4. juni 2023 Kultur, Sønderborg

Skarp og underholdende sommerrevy

4. juni 2023 Kultur

Dette års udgave af Sønderborg Sommer Revy Show kommer flot omkring i adskillige aktuelle numre – og flere af dem er lokale. Der er lidt om ringridning, Als-Fynbroen, borgmesteren, vindmøller og så alt det andet fra nær og fjern, som de fleste af os også har en mening om. Hvis du kan li’ at blive […]

Læs mere...