KV21- Debatindlæg: Den faktiske fortælling om beskæftigelsesområdet

20. september 2021 KV21

Byrådskandidat Kristian Bonefeld, Venstre, skriver: 

Valgkampen er i gang og alle midler tages i brug. I forrige uge så vi således endnu en gang, hvorledes forvaltningen sendes i byen med en pressemeddelelse, der mest af alt har karakter af socialdemokratisk valgkampagne. Fortællingen er denne gang, at grundet de unikke politiske beslutninger under socialdemokraternes lederskab, er antallet af kontanthjælpsmodtagere i Sønderborg faldet markant.

At antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet, er ganske korrekt og det kan vi alle glæde os over. Den socialdemokratiske fortælling, fremført af udvalgsformand Jan Prokopek, kalder imidlertid på perspektivering.

Artiklen fortsætter under annoncen

Pressemeddelelsen refererer til de ‘seneste tal, hvor kommunen i den meget specifikke kategori af ”jobparate” har registreret et fald siden årsskiftet fra 334 til nu 140. Nu har vi udenforstående ikke adgang til disse interne opgørelser. Vender vi os derfor i stedet til de offentlige tilgængelige data på jobindsats.dk og tager de lidt større briller på, bliver billedet imidlertid et noget andet.

Ifølge jobindsats.dk var i Sønderborg ved årsskiftet 1.198 personer på kontant- eller uddannelseshjælp. Ved udgangen af august, var dette faldet til 1.020 personer. Et glædeligt fald på 14,9 pct.

Artiklen fortsætter under annoncen

Så vidt så godt. Men, når bedre er muligt, er godt som bekendt ikke godt nok. Kigger vi til sammenligning på de øvrige sønderjyske kommuner, har faldet i samme kategori, i samme periode, således været 16,3 pct. Det fremførte fald dækker altså over, at Sønderborg rent faktisk halter bagefter. En noget andet fortælling end den socialdemokratiske!

Den dygtigt spundne pressemeddelelse, er desværre en videreførelse af en konsekvent misvisende fortælling om beskæftigelsesområdet, som det siddende styre i Sønderborg gennem de seneste to valgperioder, dygtigt har opbygget: At den socialdemokratiske politik har løftet arbejdsmarkedet, og at et deraf følgende mindreforbrug knyttet til forsørgelsesudgifter, har bidraget markant til kommunens økonomi.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hæver vi os op i helikopteren, viser de nøgne statistikker imidlertid også i det lange perspektiv, en noget anden fortælling. Fakta er, at siden starten af 2014, hvor socialdemokraterne satte sig for bordenden i Sønderborg, er antallet af offentligt forsørgede i Sønderborg Kommune, steget med 6,4 pct. Det er den klart største stigning i forhold til de øvrige sønderjyske kommuner, hvor antallet i samme periode kun er steget 0,8 pct. I Aabenraa er antallet ifølge jobindsats.dk ligefrem faldet med 2,2 pct.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jobcentrene står i disse dage for skud i den landspolitiske debat. Som tidligere økonomimedarbejder  med tilknytning til Jobcenteret i Sønderborg, har jeg imidlertid kun anerkendelse til overs for det faglige personales arbejde. Et arbejde, som jeg oplevede skulle udføres i en ramme, som var præget af vedvarende politisk pres for positive historier, på bekostning af arbejdsro til kerneopgaven: at holde flest muligt borgere på arbejdsmarkedet.

Udviklingen i offentligt forsørgede dækker over et politisk svigt. Mest overfor de mennesker, som den socialdemokratiske politik har gjort afhængige af det offentlige system. Men svigtet har også konsekvenser i forhold til Sønderborg Kommunes økonomi, hvor offentlig forsørgelse tegner sig for – rundt regnet – en fjerdedel af udgifterne. Stigningen i offentligt forsørgede, er derfor væsentligt medvirkende til den efterhånden vaklende økonomi i Sønderborg Kommune, hvor vi nu kan skimte bunden af kommunekassen.

Artiklen fortsætter under annoncen

At få kortlagt årsagerne til udviklingen og få udviklingen vendt, skal have høj prioritet for det byråd, der sætter i stolene efter kommunalvalget. Det vil jeg – hvis jeg får vælgernes mandat – være med til at sætte på dagsorden.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk