Læserindlæg: Åbent brev til Teknik- og Miljøudvalget

30. marts 2019 Broager

Dennis Kinastowski og Erik Krogh, Broager Udviklingsforum, skriver:

I Augustenborg, i Broager og på Nordals bliver der snakket rigtig meget om bystrategier. Og om at kommunen har afsat midler til, at man lokalt kan igangsætte initiativer. På tirsdag forholder teknisk udvalg sig til de ansøgninger, Augustenborg og Broager har indsendt. Og selvom det er rigtig fint med penge til fysiske anlægsarbejder, er det beskæmmende, hvordan kommunen tilsyneladende ser fuldstændig bort fra at yde opbakning til, at også den lokale sammenhængskraft bliver styrket.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lokalt har vi tænkt bystrategier som en løftestang for at få et lokalsamfund kittet bedre sammen, øge trivslen og gøre det endnu mere attraktivt at bo i bysamfundene uden for Sønderborg.

I Augustenborg har man søgt om en beskeden økonomisk opbakning til at få dannet et fælles foreningsråd, som indadtil kan samle byen om at udvikle Augustenborg. Men det støtter ikke direkte op om et af bystrategiens mål, lyder forvaltningens vurdering.

I Broager har man søgt om et tilskud til professionel assistance til at skabe bedre rammer og større interesse for at skabe en fællesskabskultur. Målet er at udvikle og opbygge et digitalt medie, der skal fungere som en digital landsbytavle og til sidst ende ud med en Broager-app. Men det er ikke hensigten, at puljens midler benyttes til udvikling af ny software, lyder argumentet for afslag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det fører til sagens kerne. Det er hæmmende for lysten til det frivillige arbejde, at byrådet har vedtaget så restriktive retningslinjer, at politikerne måske bliver nødt til at dispensere for disse for at agere med sund fornuft og støtte op om processer, der styrker lokalsamfundet.

Pengene rækker til det. 160.000 kr. ligger tilbage i pengekassen til de to lokalsamfund. Vi opfordrer til, at udvalget revurderer projekterne 1 og 11. Vi har brug for hjælp til at blive selvhjulpne.

Hertil kommer, at vi i Broager desværre begynder at tvivle på troværdigheden i de politiske tilsagn og konkrete løfter om at blive tildelt midler til, at Broager Udviklingsforum i praksis kan koordinere og virke som paraplyorganisation. Også den del mener forvaltningen ligger uden for kriterierne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Landsbylaugene i kommunen får 5.000 kr. om året til arbejdet for sammenholdet i landsbyen. Det kan virkelig undre, at Udviklingsforum i Broager med samme formål for byen ikke kan få tilsvarende opbakning.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
21. marts 2023 Samfund, Sønderborg

Beboere på Kær får ikke erstatning efter sprængningen af bomberne

21. marts 2023 Samfund

Forsvarskommandoen har modtaget anmeldelser fra ti lodsejere, der har fået skader på bygninger i forbindelse med sprængningen af bomberne ved Arnkilsmaj og alle lodsejere har fået afvist deres erstatningskrav. Beboerne har fået skaderne dækket af deres forsikringer, men det er nu afgjort, at Forsvaret ikke dækker selvrisikoen. Det betyder, at beboerne selv står med regningen, […]

Læs mere...