Læserindlæg: Landsbyernes minister skal flytte fokus fra by til land

12. september 2013 Debat Skrevet af: Ole Kæhler

Regionsmedlem John Lohff, Konservative, skriver:

I Danmark ser vi en affolkning af store provinsområder på bekostning af en kraftig tilflytning til de større byer. Primært København og Århus. Det er en meget uheldig udvikling for landet som sådan. En udtynding af befolkningsmassen i Sønderjylland, Sydfyn, Nordjylland osv. er starten på en ond cirkel. En udvikling der, såfremt den fortsætter, vil betyde færre uddannelsesinstitutioner, mindre kollektiv trafik, færre mennesker og hermed færre virksomheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Jyllands Posten søndag den 8. september har ministeren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, en artikel i avisen sammen med miljøministeren.

Regionsmedlem John Lohff.

Regionsmedlem John Lohff.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

Luftig retorik

De to ministre gør sig til talsmænd for, at de danske byer skal være attraktive at leve i. De fortsætter: ”Nogle steder skal vi udbygge og fortætte byerne, andre steder skal vi finde ud af at tilpasse byer og landsbyer til færre indbyggere og ændrede strukturer, samtidigt med at vi agerer i forhold til globale og nationale forandringer”. Ja prøv lige at læs det igen. En gang luftigt retorik, for at sige det mildt. I det hele taget er hele artiklen en gang retorisk luft med gentagelser og et miljø- og aktivitetssyn på, hvad der tiltrækker mennesker til byerne, og hvad man bør gøre, for at gøre byerne endnu mere tiltrækkende.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

Unødige bekymringer

Her taler vi vist om unødige bekymringer, for hvor er det lige befolkningen søger hen i disse år? Byerne!

Overlad planlægning, styring og initiativer til kommunerne og de private aktører i stedet for alle mulige statslige regler og påbud! Problemet er ikke byerne Carsten Hansen. Problemet er lige det modsatte. Nemlig den del du også er minister for, landdistrikterne. Det er her vi udtyndes for mennesker, jobs og levevilkår. Det er det, der er tidens problem, og som du bør give ekstraordinær fokus for at få løst. Tager vi den egn jeg selv bor i, har vi problemet næsten overalt. Vi ser i Sønderjylland og på Sydfyn en flugt af unge mennesker til de store byer. Ofte København og Århus.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er her du skal medvirke til at skabe en bedre infrastruktur, der vil kunne give lyst til bosætning, uddannelsesmuligheder, beskæftigelse og pendling. I alle egne af Danmark er der regionale behov af ovennævnte karakter.

 

Vejen til historiebøgerne

I vores egn kunne en trafikforbindelse imellem Fyn og Als medvirke til et sammenhængende Midt- og Sydfyn med Sønderjylland og det nordlige Tyskland. Jeg taler ikke her om et trafikprojekt, men om et regionalt udviklingsprojekt der vil kunne give en lyst til regionale initiativer, bosætning, tiltrækning og fastholdelse af såvel unge som ældre medborgere samt virksomheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sæt fokus på disse regionale udviklingsprojekter i stedet for at spilde tiden med luftige ytringer og tiltag i byområder, der jo beviseligt kører helt af sig selv uden din og statens indblanding. Det er i yderområderne af Danmark, vi har behov for din fulde indsats og opmærksomhed. Vil du skrives ind i bøgerne som en minister der gjorde noget for et Danmark i bedre balance, bør du ændre fokus og understøtte gode regionale udviklingsprojekter, der medvirker til at folk tiltrækkes af områder uden for de store byer.