Læserindlæg: Venstres såkaldte vodoo-økonomi holdt vand

24. april 2014 Debat

Politisk ordfører, Peter Hansen, Venstre, skriver:

Så kom dagsordenen til økonomi-udvalgsmødet i næste uge, hvor blandt andet regnskabet for 2013 er klar.

Artiklen fortsætter under annoncen

Peter Hansen skriver, at partiets udspil til budget 2013 faktisk holdt - skattestigning var unødvendig.

Peter Hansen skriver, at partiets udspil til budget 2013 faktisk holdt – skattestigning var unødvendig.

Den korte version er, at overskuddet er dobbelt så stort som budgetteret på driften. Nemlig 291 mio. kroner. Kassebeholdningen ultimo det højeste siden kommunesammenlægningen. Den gennemsnitlige kassebeholdning er nu på 500 mio.

Det bekræfter bare igen, hvad vi sagde til budgetforhandlingen i 2013 og i valgkampen.

Skattestigningen var helt og aldeles unødvendig og rent tyveri af borgernes penge. Den tager købekraft fra kommunens borgere og koster arbejdspladser.

Hvis flertallet ellers vil leve op til en forsat stram styring og hente rationaler, bliver det overhovedet ikke noget problem med den modregning, som staten kommer med fra 2016 i bloktilskuddet. Desværre valgte et flertal at lyve om økonomien i 2013 og kaldte Venstres forslag for Voodoo-økonomi. Nu ser vi så sandheden udfolde sig.

Sagsresumé fra økonomiudvalgets dagsorden

Regnskabsresultatet på ordinær drift viser et overskud på 291 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 150 mio. kr.

Driftsresultatet lever således op til pejlemærket i den økonomiske politik, som blev godkendt i starten af 2012.

Herudover er servicerammen overholdt i 2013.

På anlægsområdet er der foretaget nettoinvesteringer på i alt 226 mio. kr. indenfor det skattefinansierede område og netto 8 mio.kr. på jordforsyningsområdet.

Kommunens kassebeholdning udgjorde ultimo 2013 ca. 249 mio. kr. Beholdningen er et øjebliksbillede på årets sidste dag og ikke udtryk for, hvad der reelt er til byrådets disposition.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk