Ledige: Økonomiske fordele skal afløse besværlige processer

3. februar 2015 Erhverv Skrevet af: Ole Kæhler

”KL er tilfreds med, at detaljerede procesregler skal afløses af økonomiske incitamenter.”

Artiklen fortsætter under annoncen

Artiklen fortsætter under annoncen

Sådan lyder kommentaren fra Martin Damm, formand for KL, til den aftale, som regeringen mandag har indgået med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Det er glædeligt, at der nu er skabt klarhed over det økonomiske ansvar og byrdefordelingen på jobcenterbeskæftigelsesområdet. KL har hele tiden fremhævet, at så grundlæggende ændringer i systemet vil have betydning for den økonomiske fordeling mellem kommunerne. Derfor har vi også i dialogen med regeringen lagt stor vægt på, at der skal tages hånd om det. Derfor er det tilfredsstillende, at der i aftalen er lagt særlig meget vægt på de økonomiske konsekvenser,” siger Martin Damm.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med omlægningen af refusionssystemet kommer den kommunale medfinansiering alene til at afhænge af, hvor lang tid den ledige er på offentlige forsørgelse. Refusionen til kommunerne falder således fra 80 pct. til 20 pct. i løbet af det første år uanset hvilken ydelse, den ledige er på og hvilket tilbud, den ledige lige deltager i. Dog vil ydelser, som kommunen enten ikke eller kun i begrænset omfang kan påvirke, holdes uden for modellen.

”Aftalen understreger, hvor vigtigt det er, at der bliver taget yderligere skridt til afbureaukratisering af statslige regler og bureaukratisk kontrol, sådan som kommunerne er stillet i udsigt med beskæftigelsesreformen. Vi mangler fortsat en ambitiøs gennemskrivning af den mest centrale lov på området. Jeg vil derfor opfordre regeringen til at gå i gang med dette arbejde hurtigst muligt,” siger Martin Damm.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Den nye refusionsmodel vil i høj grad påvirke byrdefordelingen mellem kommunerne. Jeg noterer mig derfor, at regeringen og Folketinget nu nedsætter et udvalg, som skal se nærmere på de byrdemæssige konsekvenser,” siger Martin Damm.