Liberal Alliance: Handicappede skal have let adgang til hjælpemidler

16. november 2017 Augustenborg

Spidskandidat Sarah Maria Grønbæk, Liberal Alliance, skriver:

Liberal Alliance kæmper for mere frihed til alle borgere i Danmark – ikke mindst mennesker med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser.

Frihed er en grundlæggende forudsætning for det gode liv.

For at leve et frit liv kan mennesker med funktionsnedsættelser have brug for hjælpemidler. Heldigvis bidrager den teknologiske udvikling til, at der kommer flere og flere hjælpemidler, og det skal vi udnytte og oplyse om.

Artiklen fortsætter under annoncen

Uanset hvad behovet for hjælp er, mener Liberal Alliance Sønderborg, at det skal være nemt og ubureaukratisk at tilegne sig de rette hjælpemidler.

Liberal Alliances handicappolitik er en inklusionspolitik, der bygger på FN’s Handicapkonvention.

Sarah Maria Grønbæk, spidskandidat for Liberal Alliance.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi anerkender og respekterer dermed den værdighed og værdi, som alle mennesker har.

Den danske udvikling på handicapområdet er desværre gået i den forkerte retning gennem de seneste år. Der anvendes færre ressourcer til servicetiltag og flere til bureaukrati og administration.

Liberal Alliance ønsker:

At pengene følger borgeren, der skal have mulighed for at vælge mellem private og
kommunale leverandører.

At levering af ydelser til handicap og socialpsykiatri sættes i udbud, så private såvel som kommunen kan byde ind på opgaven.

Artiklen fortsætter under annoncen

At de muligheder som velfærdsteknologien giver, udnyttes og inddrages, herunder til behandling i eget hjem.

Best practice, hvor gode erfaringer fra andre kommuner implementeres.

At socialpsykiatrien bliver sammenhængende – altså bedre samarbejde mellem region og kommune.

At handicappede og psykisk syge i højere grad inkluderes på arbejdsmarkedet.

Liberal Alliance ønsker et samfund, hvor vi også i fremtiden er i stand til at hjælpe handicappede og udsatte borgere.

Netop for også i fremtiden at kunne hjælpe disse borgere, er vi nødt til at skabe vækst og velstand.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk