Lille fremgang i byggeriet

15. marts 2016 Sundeved

Sønderborg Kommune havde i 2015 en lille fremgang i BBR-bygningsporteføljen. Bygningsbestanden, som offentliggøres af Danmarks Statistik årligt, viser en fremgang for kommunen på 32 bygninger. Artiklen fortsætter under annoncen

jpg” alt=”by1″ width=”300″ height=”200″ />

Antallet af bygninger til boligformål faldt med 27 til 25.533 i alt. Antallet af sommerhuse steg med 1 og antallet af kolonihavehuse, garager, carporte og udhuse steg med 163 til 36.174.

Boligarealet steg i 2015 16.000m² til i alt 4,864 mio.m², mens erhvervsarealerne steg med 8. 000m² til 4,444 mio. m²; det er hér industrien og det offentlige der bygger, mens boligbyggeriet udføres af privat personer, I/S og privat andelsboligforening.

Det samlede etageareal steg i 2015 med 30.000 m² til i alt 10,996 mio.m².

Fjernvarmen vinder stadig frem

Det opvarmede bygningsareal i kommunen voksede i 2015 med 38.000m² til i alt 7,412 mio.m², heraf opvarmes 3,264 mio.m² med fjernvarme, hvilket er en stigning på 44.000m² i 2015.

Varmepumper opvarmer nu 232.000m² mod 206.000 i 2014, fast brændsel har en lille stigning på 10.000m², mens stort set alle andre primære varmekilder er under udfasning.

Kilde: Danmarks Statistik.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk