Løsningen for fremtidens iværksætteri og erhverv

5. september 2014 Erhverv Skrevet af: Ole Kæhler

Pressemeddelelse:

Som et led i byrådets nye og ambitiøse erhvervsfremmestrategi vil Vækstrådet pr. 1. januar 2015 overtage og videreudvikle de opgaver, som hidtil har været varetaget af Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter. SET har siden etableringen 2010 været et velfungerende bindeled mellem offentlige/private virksomheder og uddannelsesinstitutioner, men overdrager nu fra årsskiftet dette arbejde til Vækstrådet.rådhus

Artiklen fortsætter under annoncen

  • Med byrådets nye erhvervsfremmestrategi er der behov for at se på en konstruktion, som i endnu højere grad er i stand til at skabe vækst og arbejdspladser i Sønderborg Kommune. SET har leveret et godt stykke arbejde, og beslutningen om at etablere Vækstrådet skal ses som en måde at videreudvikle og bygge oven på det stærke fundament, som SET har lagt, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

Sønderborg Vækstråd bliver en realitet den 2. oktober, og vil arbejde med et repræsentantskab på 31 medlemmer med borgmesteren i spidsen. Herudover vil repræsentantskabet bestå af udvalgte personer fra politik, erhvervslivet og Sønderborgs uddannelsesinstitutioner. Repræsentantskabets primære funktion vil være at fungere som advisory board for bestyrelsen og for direktionen i Vækstrådet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 2. oktober vil repræsentantskabet, efter Vækstrådet formelt er etableret, udpege en bestyrelse, som skal stå for den løbende drift og udvikling af rådets aktiviteter. Medarbejderstaben i SET vil blive flyttet over i Vækstrådet, ligesom SETs nuværende rammebevilling fra Sønderborg Kommune på 9,647 millioner kroner vil følge med.

  • SET har løst sin opgave på bedste vis, men nye tider kræver nye tanker og løsninger. Derfor bakker jeg op om, at man nu med etableringen af Vækstrådet skaber en organisation, som i endnu højere grad vil kunne tiltrække knowhow, koordinere alle de gode initiativer som allerede er i gang og skabe nye, spændende ideer til Sønderborg Kommunes bedste, siger SETs bestyrelsesformand, Morten Vestergaard, der tilføjer, at der har været fuld enighed om beslutningen om at nedlægge SET fra årsskiftet
  • Artiklen fortsætter under annoncen

Byrådets vedtog tidligere i år en ny ervhvervsfremmestrategi, som sætter fokus på tre områder, hvor der vurderes at ligge ekstra gode muligheder for at skabe ny vækst og arbejdspladser. De tre områder er:

 

–          Bright Green Business (udvikling af grøn teknologi og grønt brand)

–           Bright Life Business (uddannelse og iværksætteri)

–           Bright City Business (handel og turisme)

 

I Erhvervsudvalget glæder formanden sig over, at der med den nye organisation bliver skabt den helt rigtige ramme for at implementere de tre fokusområder, som strategien lægger op til.

Artiklen fortsætter under annoncen

Planen, der skal få kloge hoveder i arbejde eller til at starte egen virksomhed i Sønderborg er klar.

Planen, der skal få kloge hoveder i arbejde eller til at starte egen virksomhed i Sønderborg, er klar.

Artiklen fortsætter under annoncen

  • De mange dygtige og inspirerende medlemmer af Vækstrådets repræsentantskab og bestyrelse kombineret med al den knowhow, som medarbejderne fra SET bringer med over i Vækstrådet er lige præcis det der skal til for at få sat gang i erhvervsfremmestrategien. Jeg glæder mig rigtig meget til det arbejde, som ligger og venter, siger Ole Wandahl Stenshøj (C), der er formand for Sønderborg byråds erhvervsudvalg.

Vækstrådet vil, udover midlerne fra SET, kunne arbejde med de 1,8 millioner kroner til implementeringen af masterplanen for iværksætteri, der er afsat fra Sønderborg Kommune i budgetåret 2014.  Kommunens investering suppleres op med 4,2 millioner kroner fra Region Syddanmark og Sønderborg kommunes erhvervsliv, således at den samlede ramme for masterplanen for iværksætteri beløber sig til 6 millioner kroner i 2015.

Sagen vil blive behandlet onsdag den 10. september på Erhvervsudvalgets møde og skal herefter godkendes endelig i byrådet.