Lokal ildsjæl vil have en Lillehavspark i Augustenborg

10. september 2020 Augustenborg

Forvaltningen har fra en lokal indsjæl modtaget et forslag om, at der laves en Lillehavspark i Augustenborg. Parken er defineret som området mellem Augustenborg Syd og motortrafikvejen til Bro og foreslås indrettet til rekreative formål – herunder vandrestier, shelters, lejrskole mm.

Forslaget er netop drøftet i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer – en drøftelse munder ikke ud i en beslutning.

Augustenborg Kommune vedtog i 2006 en lokalplan, som skulle sikre en grusbefæstet vandresti syd om Lillehav, så der var mulighed for en gåtur rundt om noret. Stien er aldrig blevet lagt på grund af manglende enighed med ejeren af marken syd for Lillehav.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sønderborg Kommune har efterfølgende taget stien med i Stihandleplanen 2018-2022

Forslaget om en Lillehavspark er ikke i strid med den vedtagne lokalplan, men vil formentlig kræve en ny supplerende lokalplan afhængig af omfanget af aktiviteter i parken.

Der er heller ikke peget på nogen finansiering.

Forslaget til en egentlig ”Lillehavspark” er ikke i strid med lokalplanen, men er mere vidtgående, da det inddrager hele markarealet på ca. 9 ha. Selv om det ikke er nærmere angivet må det formodes, at tanken om lejrskole/naturskole vil kræve byggeri af en vis størrelse og dermed også en ny supplerende lokalplan.

Artiklen fortsætter under annoncen

En udbygning af Lillehavsstien, så den også omfatter sydsiden indgår i Sønderborg Kommunes Stihandleplan 2018-2022 og er en del af udvalgets budgetønsker til budget 2021-2024. Der er budgetteret med anlæggelse af en trampesti.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk