Lokalplan for det tidligere Teknikum er klar til høring

6. november 2015 Erhverv

På næste uges møde i Teknik- og Miljøudvalget skal politikerne se på byggesagen i Blegen, hvor dele af det tidligere

” width=”242″ height=”300″ /> Frode Sørensen og de øvrige medlemmer i udvalget skal diskutere højhusbyggeriet på Teknikum-grunden.

Teknikum skal jævnes med jorden og erstattes af højhusbyggeri. Det ventes, at de sender sagen videre til Byrådet, som så sender lokalplanforslaget i høring, så borgerne i området kan komme med deres meninger.

Teknik- og miljøudvalget godkendte den 11. september, at et revideret byggeprojekt for området mellem Blegen, Voldgade og Batterivej, hvor de tidligere Teknikumbygninger ligger, danner grundlag for forslag til kommuneplanændring og en ny lokalplan, og at der efter miljøscreening udarbejdes en miljøvurdering af den visuelle påvirkning og påvirkning af naboområderne.

Der er nu udarbejdet et forslag til en lokalplan med 4 punkthuse i 5 og 6 etager – med i alt 44 boliger. Nedrivning er indarbejdet i lokalplanforslaget. Der er foretaget en miljøscreening, som konkluderer, at der ikke er behov for at foretage en miljøvurdering.

Teknik- og miljøudvalget har dog besluttet, at der – af hensyn til naboerne – foretages en miljøvurdering.

Miljørapporten konkluderer, at lokalplanforslaget vil medføre mindre eller moderat påvirkning.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk