Mange millioner til de ældre

23. januar 2015 Uncategorized

Sønderborg Kommune har fået bevilget 16,5 mio. kr. til yderligere forbedringer af ældreområdet i 2015. Det betyder, at kommunen kan fortsætte det kvalitetsløft, som ældreområdet fik i 2014, og det er allerede planlagt, hvad pengene skal bruges til, skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Der er både tale om en videreførelse af de forbedringsindsatser, der blev startet op i 2014, og igangsættelse af nye indsatser i 2015, der skal styrke ældreområdet yderligere.

Artiklen fortsætter under annoncen

  ældre

“Formålet med Ældremilliarden er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Vi har derfor bestræbt os på at anvende vores 16,5 mio. kr., hvor pengene gør bedst gavn, og derfor har vi lyttet til forslag fra borgere, politikere, foreninger og medarbejdere”, siger Preben Storm, formand for seniorudvalget i Sønderborg Kommune.

Nogle af pengene går til indsatser, der blev begyndt i 2014:

Styrkelse af genoptræning på plejecentre og i aktivitetscentre, hvor der i 2014 blev ansat terapeuter på kommunens 14 aktivitetscentre.

Preben Storm er formand for Senior-udvalget

Preben Storm er formand for Senior-udvalget

Ekstra rengøring til borgere, der er visiteret til praktisk hjælp.

Styrkelse af kvaliteten i ældreplejen, bl.a. ved at øge SOSU-elevernes kompetencer.

Særlig opsøgende indsats i forhold til sårbare ældre, der udskrives fra sygehus.

Styrkelse af demensområdet, hvor fire ekstra dagaflastningspladser for svært demente hjemmeboende borgere blev etableret i 2014.

Fortsættelse af indsatsen for borgere i den terminale fase, hvor der i 2014 blev oprettet en ekstra korttidsplads på kommunens rehabiliteringscenter.

Nye indsatser i 2015:

Musikterapi på plejecentrene.

Ansættelse af en medarbejder til ældreområdet, som skal arbejde med koordinering, udvikling og fastholdelse af initiativer i forhold til kommunens rehabiliteringsindsats.musik 1

Ansættelse af demenskoordinator.

“Det ekstra løft af ældreområdet skal være medvirkende til, at de ældre kan føle nærvær, tryghed og respekt. Vi har set gode resultater af indsatserne i 2014, og det giver derfor mening at videreføre dem i 2015, ligesom vi ønsker at gøre ældreområdet endnu bedre ved at sætte nye tiltag i gang”, siger Jens Peter Thomsen, næstformand i seniorudvalget.

Ældremilliarden blev første gang afsat af regeringen og de andre finanslovspartier på Finanslov 2014 og gives hvert år fremover. Pengene fordeles efter, hvor mange indbyggere over 65 år kommunen har.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk