Mange millioner til de ældre

23. januar 2015 Uncategorized Skrevet af: Ole Kæhler

Sønderborg Kommune har fået bevilget 16,5 mio. kr. til yderligere forbedringer af ældreområdet i 2015. Det betyder, at kommunen kan fortsætte det kvalitetsløft, som ældreområdet fik i 2014, og det er allerede planlagt, hvad pengene skal bruges til, skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Der er både tale om en videreførelse af de forbedringsindsatser, der blev startet op i 2014, og igangsættelse af nye indsatser i 2015, der skal styrke ældreområdet yderligere.  ældre

Artiklen fortsætter under annoncen

“Formålet med Ældremilliarden er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Vi har derfor bestræbt os på at anvende vores 16,5 mio. kr., hvor pengene gør bedst gavn, og derfor har vi lyttet til forslag fra borgere, politikere, foreninger og medarbejdere”, siger Preben Storm, formand for seniorudvalget i Sønderborg Kommune.

Nogle af pengene går til indsatser, der blev begyndt i 2014:

Styrkelse af genoptræning på plejecentre og i aktivitetscentre, hvor der i 2014 blev ansat terapeuter på kommunens 14 aktivitetscentre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Preben Storm er formand for Senior-udvalget

Preben Storm er formand for Senior-udvalget

Ekstra rengøring til borgere, der er visiteret til praktisk hjælp.

Styrkelse af kvaliteten i ældreplejen, bl.a. ved at øge SOSU-elevernes kompetencer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Særlig opsøgende indsats i forhold til sårbare ældre, der udskrives fra sygehus.

Styrkelse af demensområdet, hvor fire ekstra dagaflastningspladser for svært demente hjemmeboende borgere blev etableret i 2014.

Fortsættelse af indsatsen for borgere i den terminale fase, hvor der i 2014 blev oprettet en ekstra korttidsplads på kommunens rehabiliteringscenter.

Nye indsatser i 2015:

Musikterapi på plejecentrene.

Ansættelse af en medarbejder til ældreområdet, som skal arbejde med koordinering, udvikling og fastholdelse af initiativer i forhold til kommunens rehabiliteringsindsats.musik 1

Artiklen fortsætter under annoncen

Ansættelse af demenskoordinator.

“Det ekstra løft af ældreområdet skal være medvirkende til, at de ældre kan føle nærvær, tryghed og respekt. Vi har set gode resultater af indsatserne i 2014, og det giver derfor mening at videreføre dem i 2015, ligesom vi ønsker at gøre ældreområdet endnu bedre ved at sætte nye tiltag i gang”, siger Jens Peter Thomsen, næstformand i seniorudvalget.

Ældremilliarden blev første gang afsat af regeringen og de andre finanslovspartier på Finanslov 2014 og gives hvert år fremover. Pengene fordeles efter, hvor mange indbyggere over 65 år kommunen har.

23. februar 2024 Nordborg, Samfund

Skolebørn kom på visit til gallafesten på Tangshave

23. februar 2024 Nordborg

De ældre på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter fejrede fredag, at det er 20 år siden, centret blev indviet, en indvielse hvor Bitten Clausen også deltog. Det var den 12. december 2003, de ældre flyttede fra det tidligere plejehjem til Tangshave og den 23. februar 2004 rykkede ledelsen ind og derfor var indvielsen den 23. februar. […]

Læs mere...