Miljøkonsekvensvurderingen af Lillebælt Syd Vindmøllepark sendt til Energistyrelsen

13. december 2018 Samfund

Sønderborg Forsyning har nu sendt den foreløbige rapport om mulige miljøpåvirkninger i forbindelse med en etablering af Lillebælt Syd Vindmøllepark til Energistyrelsen. Rapporten, som er på 257 sider med 10 bilag, er udarbejdet af konsulentfirmaet COWI på vegne af Sønderborg Forsyning.

I miljøkonsekvensvurderingen indgår alle påvirkninger under anlæg, drift og nedtagning af møllerne, heriblandt flere af de spørgsmål der blev rejst på forskellige borgermøder på Fyn og i Nordborg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at vurdere de mulige miljøpåvirkninger, inden Lillebælt Syd vindmøllepark besluttes og sammenligne med eventuelle alternativer i forhold til grad af miljøpåvirkning.

Rapporten beskriver, hvordan projektet kan tilpasses, så væsentlige miljøpåvirkninger mindskes eller undgås, eller der kompenseres for de væsentlige miljøpåvirkninger, der ikke kan undgås.

Den videre proces er, at Energistyrelsen sikrer kvaliteten af redegørelsen, og herefter sendes den i høring hos de relevante statslige og kommunale myndigheder og efterfølgende bliver den sendt i offentlig høring med yderligere borgermøder, hvor alle interesserede har mulighed for at give deres bemærkninger. Hvornår høringerne finder sted er ikke meldt ud endnu.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rapporten med bilag kan læses her.

Skrevet af: Ole [email protected]
9. december 2023 Politik, Sønderborg

Økonomiudvalget skal tage stilling til Kommuneplan 2023 – 2035

9. december 2023 Politik

På onsdag skal Økonomiudvalget debattere og beslutte at godkende eller stemme imod Kommuneplanen, som rækker helt frem til 2035. Økonomiudvalget har tidligere besluttet at 14 perspektivområder til solceller og vindmøller skrives i Kommuneplan 2023-2035. På basis af drøftelser på temamøde fremlægger forvaltningen forslag til principper for vedvarende energiprojekter, VE-projekter – og dem skal Økonomiudvalget også […]

Læs mere...
>