Nødlidende fjorde omkring Als skal hjælpes af nyt renseanlæg

1. juli 2022 Samfund
Pressefoto
Pressefoto

En ny rapport kommer til bunds i tilstanden for fjordene omkring Als. Der er undersøgt både havstrømme og udledning af næringssalte, som kan medføre iltsvind, og her er spildevand én blandt flere syndere.

Sønderborg Forsyning ønsker at reducere udledning af skadelige stoffer i vandet og planlægger at lukke tre af fem renseanlæg og i stedet bygge et stort, centralt renseanlæg på Kær. Alene det vil skåne havmiljøet for 14 tons kvælstof og 1,5 tons fosfor om året.

Den nye rapport, som er bestilt i et samarbejde mellem Landbo Syd, Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning giver et rigtig godt grundlag til at forstå, hvordan vores udledning påvirker havet omkring Als, fortæller formand for Sønderborg Forsyning Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Vi har i mange år renset vandet langt bedre, end vi har krav til på renseanlægget i Sønderborg, og rapporten her bekræfter os i, at der skal endnu mere til. Vores ambition med det nye renseanlæg er, at det skal være blandt verdens bedste, hvor vandet bliver renset så godt som teknologisk muligt og grænseværdierne på alt kommer under de nuværende niveauer, og hvor det rensede vand desuden tilføres ilt, inden det udledes i Alssund”, siger Ellen Trane Nørby.

Som en del af projektet bliver renseanlæggene i Himmark, Gråsten og Broager lukket. Alene det, at udledningen fjernes fra Flensborg Fjord, vil have en gavnlig effekt for de øvrige farvande. Ifølge SEGES’ undersøgelser kommer en stor mængde af næringssaltene i Alssund fra Flensborg Fjord som en del af de naturlige havstrømme, hvor strømmen oftest fører vandet nordpå. I det kredsløb er vandet i Alssund udskiftet på få dage. Ifølge formand Ellen Trane Nørby er der mange årsager til det dårlige vandmiljø i Alssund, og det nye renseanlæg løser kun en lille del.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Vi ved godt, at der er meget andet, der påvirker Alssunds tilstand, men det skal ikke holde os fra at være ambitiøse, engagerede og dedikerede omkring de ting, vi reelt har indflydelse på. Tværtimod vil vi som forsyning ikke tøve med at gå forrest og finde løsninger, der vil reducere vores del af skadelige stoffer i havet”, siger Ellen Trane Nørby.

Selvom det nye renseanlæg vil have positiv indflydelse på vandmiljøet omkring Als og er et vigtig skridt på vejen, kan der gå mange år, før vi ser et sundt vandmiljø igen, fortæller ekspert Morten Holtegaard Nielsen. Han er indehaver af Marine Science and Consulting og har være med til at lave rapportens analyser.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Reduktionen af udledningen af næringssalte, som det nye rensningsanlæg vil medføre, er et godt skridt i den rigtige retning. Mange af de næringssalte som år efter år giver os iltsvind og fiskedød i Lillebælt, findes imidlertid allerede i systemet og bliver transporteret frem og tilbage med havstrømmene. Så vi må nok regne med, at der godt kan gå mange år, inden vi igen har et sundt havmiljø.”

Det rene regnvand skal udenom systemet

Men det er ikke kun det nye renseanlæg, der er med til at skabe den store reduktion af kvælstof til fjordene i fremtiden. I perioder med megen regn, hvor de gamle fællessystemer med regnvand og spildevand i samme rør overbelastes, udledes det overskydende vand via. såkaldte overløb. Overløbene skal sørge for sikkerhed og sundhed ved at forhindre skader på kældre, undgå opstuvninger på veje, og sikre at mennesker ikke kommer i kontakt med det uhygiejniske vand.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor har det stor betydning, at Sønderborg Forsyning i denne tid kloakseparerer – altså leder det rene regnvand ud i havet eller via. regnvandsbassiner ud til bl.a. søer og vandløb, så det ikke overbelaster fællessystemerne, så de flyder over. Faktisk har vandmiljøet allerede nu gavn af den løsning, fortæller næstformand i Sønderborg Forsyning, Tom Hartvig Nielsen.

”Siden 2015 har vi i Sønderborg Forsyning lukket 27 ud af 67 overløb, og planen er, at vi på sigt lukker dem alle. Så medmindre folk vasker bil i deres indkørsler, hælder sæbevand, kemikalier ol. i de udendørs afløb, så vil al regnvand i fremtiden ende nogenlunde uforurenet i havet eller i søer og vandløb via forsyningens regnvandsbassiner”, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mange af regnvandsbassinerne vil samtidig blive holdt Vilde med vilje og skal skabe rum for naturen og derigennem øge biodiversiteten og søerne kan give flere rekreative oplevelser.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
10. august 2022 Politik, Sønderborg

Udviklingen af Rønhaveplads lægges i mølposen for en tid

10. august 2022 Politik

Tirsdag var udviklingen af Rønhaveplads på bordet i Teknik-, By- og Boligudvalget, hvor projektet blev sat i bero på grund af pengemangel. “Venstre ser stadig et stort potentiale i at udvikle Rønhaveplads til en oase i byen med legeplads, udeservering o.s.v., og samtidig også som en del af korridoren fra havnen til den øverste del […]

Læs mere...