Nu skal der tjenes penge på ProjectZero-visionen

30. november 2017 Erhverv

Kommercialisering af ProjectZero-visionen – har skabt et grundlag for, at der kan sammensættes et ”konsortium” bestående af danske virksomheder – herunder så mange virksomheder fra Sønderborg-området som muligt – der i fællesskab tilbyder ”koncern-løsninger” til både danske og udenlandske byer og kommuner, der efterspørger en energiomstilling.

I byrådets vision for perioden 2014-2017 har der blandt andet været fokus på at skabe vækst og nye arbejdspladser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Afsættet har været de tre fyrtårne ”Turisme”, ”ProjectZero” og ”Byens Havn”.

For at støtte den del af visionen afsatte byrådet en pulje på 10 mio. kr. i december 2014.

Puljen blev skabt på baggrund af det erhvervspolitiske idégrundlag ”Fra ide til vækst”.

Puljen blev øremærket Udviklingsprojekter under Sønderborg Vækstråd med erhvervsudvalget som det politisk ansvarlige udvalg.

I 2016 og 2017 har der været afsat 9 millioner kroner fra puljen til de udviklingsprojekter under Sønderborg Vækstråd.

Sønderborg Vækstråd har indsendt afrapportering omkring de opnåede resultater, samt økonomisk regnskab for projekterne.

Med afsæt i Sønderborgs arbejde på at reducere CO2-udslippet, skal områdets resultater bruges til at underbygge troværdigheden i at samarbejde med områdets virksomheder.

Det forventes ligeledes, at øget synlighed vil være en del af at tiltrække nye virksomheder, der ser udvikling og synergi i at placere sig i et område med en veludbygget ”energi-klynge”.

Der er indledt drøftelser med ProjectZero fonden om fremtidig organisering og finansiering af projektet, der forventes at kunne skabe 100 nye jobs frem mod 2020.

Der er i 2017 forbrugt ca. 1,9 mio. kr. på projektet Kommercialisering af ProjectZero-visionen.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk