Ny aftale om samarbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig

16. juni 2016 Erhverv

Arbejdet med en strategi og nyt aftalegrundlag for samarbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig har været længe undervejs. I foråret 2015 havde Regionen en høring som udvalget for kulturel og regional udvikling afgav høringssvar til på sit møde i maj 2015. Borgmester, formand og næstformand for udvalget for kulturel og regional udvikling deltog desuden i et partnermøde med Regionen, hvor kommunen kom med input til processen.

På baggrund af møderækken og svarbreve blev alle input sammenfattet og forelagt bestyrelsen i september 2015. Sammenfatningen viste, at der var meget modsatrettede ønsker fra partnerne. Nogle ønskede større involvering af partnernes politikere gennem flere møder. Andre ønskede færre møder. Nogle ønskede at kontingentet blev nedsat, mens andre ønskede samarbejdet udvidet med nye samarbejdsområder, der krævede større kontingent.

På baggrund heraf blev det besluttet, at der skulle laves en strategi, der kunne sætte retning for Regionens fremtidige arbejde. Den skal Økonomiudvalget kigge på, når der holdes møde i den kommende uge.

Den nye strategi fokuserer Regionens arbejde til følgende tre indsatsområder:

  • Arbejdsmarked, herunder arbejdskraftens frie bevægelighed, pendlerinformation, håndtere mobilitetsbarrierer mv.
  • Kultur, herunder fremme af grænseoverskridende aktiviteter, emner og møder på områderne kultur, børn og unge, sprog, sport og fritid, samt gennemførelse af Interregprojektet KursKultur og videreførelse af samarbejdet indenfor kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.
  • Artiklen fortsætter under annoncen

  • Politisk og administrativ dialog og samarbejde, herunder at skabe rammer for politisk udveksling om relevante emner.

Det er en præmis for samarbejdet;

  • at det sker indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Det vil sige uændret kontingent,
  • at der ved afstemning i bestyrelsen om nye samarbejdsområder skal være konsensus, hvis der skal igangsættes nye initiativer,
  • at samarbejdet under indsatsområdet ”Politisk og administrativ dialog” forudsætter, at initiativer kommer proaktivt fra partnerne og understøttes af disse.
  • Artiklen fortsætter under annoncen

Endvidere oprettes der et arbejdsmarkedsudvalg. Der er i forvejen et kulturudvalg og det får nu et søster udvalg.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk