Ny finanslov med udlændingestramninger og et farvel til SATS-puljen

30. november 2018 Politik

Dansk Folkeparti og regeringen har landet en finanslov efter en intenst slutspurt.

Parterne mødtes klokken 14 torsdag og forlod førs tforhandlingerne klokken seks fredag morgen.

Aftalen betyder flere udlændingestramninger og et farvel til SATS-puljen, som vi kender den i dag, oplyser TV2 Nyhederne.

Der gennemføres ”markante udlændingestramninger”.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et ophold i Danmark skal være midlertidigt – også i praksis. Fokus ændres fra integration til hjemsendelse. Det betyder i praksis:

Integrationsydelse laves om til hjemsendelsesydelse

Der indføres loft over familiesammenføringer med inspiration fra Tyskland

Regeringen opretter et nyt udrejsecenter på øen Lindholm i Stege bugt. Her skal blandt andet udviste kriminelle, personer på tålt ophold og fremmedkrigere opholde sig, indtil de kan sendes hjem

Ny politik for midlertidigt ophold

Artiklen fortsætter under annoncen

Skærpelse af straf til udviste kriminelle og personer på tålt ophold, der overtræder udlændingeloven

Pension og ældrepleje

1,1 million pensionister vil få flere penge imellem hænderne, lyder det fra Regeringen og Dansk Folkeparti.

Grænsen for, hvor meget man må tjene, før man bliver modregnet i folkepensionen, hæves med 15.000 kroner.

Grænsen for, hvor meget man må få udbetalt i arbejdsmarkedspension, før man bliver modregnet i pensionstillæg og ældrecheck, hæves også.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ældre skal ikke længere være med til at finansiere satspuljen gennem førtidspension og folkepension. Det vil sige, at folkepensionen fra 2020 skal følge lønudviklingen.

Folkepensionister skal have del i det økonomiske opsving. Derfor stiger folkepensionens grundbeløb i 2019.

Ældre belønnes med 30.000 kroner for at blive et ekstra år på arbejdsmarkedet

Tvungen pensionsopsparing for folk på overførselsindkomst.

Ældreplejen skal styrkes. Herunder er der penge til at bekæmpe ensomhed blandt ældre, underernæring og rekruttering af kvalificeret personale til ældreområdet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Satspulje og socialområdet

Satspuljesystemet, som vi kender det, skal afskaffes.

Satspuljeforliget opsiges med virkning fra det kommende folketingsvalg. Der afsættes samtidig en særskilt pulje til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

 Kriminalitet

Der afsættes penge til fængselspladser i udlandet.

Der er også afsat penge til at forlænge den midlertidige grænsekontrol.

 Klima og miljø

Finansloven indeholder initiativer, der peger frem mod at opfylde Danmarks klimamål i EU i 2030, og som forbedrer luftkvaliteten og miljøet i Danmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blandt andet bliver det muligt at skærpe kravene i miljøzoner for at få mere ren luft i de store byer.

Med aftalen bliver der også bedre kystbeskyttelse i Vestjylland.

Lavere afgifter

Der er afsat 500 millioner årligt til lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet. Blandt andet fjernes kommunernes administrationsgebyr på erhvervsaffald.

Sundhed

Regeringen og Dansk Folkeparti afsætter i alt 536 millioner over de kommende fire år til sundhedsområdet.

De skal blandt andet gå til:

Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser

Homoseksuelle mænd skal kunne donere blod

Effektivitet og mindre ventetid på høreområdet

Styrket vaccinationsindsats. Blandt andet skal drenge fremover tilbydes gratis HPV-vaccine ligesom piger.

Øget indsats overfor fødselsdepressioner

God lægedækning i hele landet

Psykiatri

Der er afsat 100 millioner kroner årligt de kommende fire år på finansloven til styrke indsatsen for borgere med de sværeste psykiske lidelser. Pengene skal gå til:

Flere sengepladser i voksenpsykiatrien

Nye børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams

Børn

Der er afsat en milliard kroner over de kommende fire år til at sikre børn en bedre start på livet. Særligt børn fra sårbare familier.

Håbet er at mindske den sociale arv med blandt andet flere besøg fra sundhedsplejersken, mere vejledning i hjemmet og flere pædagoger i vuggestuer med børn fra sårbare familier.

Pengene skal gå til:

Der skal ansættes ca. 475 flere uddannede pædagoger og pædagogiske

assistenter i daginstitutioner med en høj andel 0-2-årige børn fra sårbare og udsatte familier

Kompetenceløft til ansatte i daginstitutioner og dagplejere

Flere hjemmebesøg i barnets første 1000 dage, der skal indeholde screening for mistrivsel og vejledning af forældre

Kilde: Finansministeriet

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
3. februar 2023 112, Gråsten

Brandfolkene kan snart tage afsted fra Rinkenæs

3. februar 2023 112

Lige nu er vi ved at sikre, der ikke er mere på gården i Rinkenæs, der brænder, siger indsatsleder Jan-Erik Rasmussen til SønderborgNYT fredag aften klokken 21:30. Han forklarer, at gården er gammel og at taget på sidebygningen består af flere lag. “Og derfor tjekker vi det en ekstra gang”, siger indsatslederen, der sammen med […]

Læs mere...