Nyt renseanlæg får spildevandstaksten til at stige

Spildevand skal renses bedre. Pressefoto
Spildevand skal renses bedre. Pressefoto
17. maj 2024 Erhverv Skrevet af: Ole Kæhler

Hvert år renser SONFOR 7,5 milliarder liter spildevand, før vandet igen kan udledes. Spildevandet renses i dag på SONFORs fem renseanlæg. Det ældste af anlæggene er fra 1966 og fire ud af de fem anlæg er nu så gamle og udslidte, at det kræver nytænkning af hele spildevandsstrukturen i Sønderborg Kommune.

Derfor har SONFOR i samarbejde med en lang række interne og eksterne eksperter i flere år arbejdet på at finde frem til den nye rensestruktur, der er bedst for både miljø, klimaaftryk og pengepung. Meget har længe peget på, at den bedste løsning er en central rensestruktur, hvor spildevandet ledes til ét centralt renseanlæg frem for til flere små. Men undervejs har det været nødvendigt at genbesøge planer og konklusioner for hele tiden at sikre, at spildevandet i fremtiden kan renses endnu bedre end i dag, at nyeste teknologi kan udnyttes, og at fremtidige lovkrav kan imødekommes.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det grundige analysearbejde har nu nået sin afslutning, da SONFORs bestyrelse enstemmigt har truffet beslutning om, hvordan Sønderborgs nye rensestruktur skal se ud. Løsningen bliver at bygge et nyt renseanlæg i Sønderborg og føre langt det meste af kommunens spildevand til det nye anlæg. Anlægget skal ved hjælp af nyeste teknologi sikre en mere effektiv og bæredygtig rensning af spildevandet, så der udledes færre miljøskadende stoffer. Samtidig skal det nye anlæg sikre, at vi i fremtiden kan udvinde værdi af spildevandet i form af f.eks. energi og næringsstoffer. Kun SONFORs nyeste renseanlæg i Hummelvig nedlægges ikke og vil indgå i den nye rensestruktur.

Artiklen fortsætter under annoncen

SONFOR har brugt de seneste måneder på at revidere en oprindelige plan om at transportere spildevandet til det nye centrale anlæg i Sønderborg via nedgravede rør under havet i Augustenborg Fjord og Rinkenæs Bugt. Men da det har vist sig at være en dårlig løsning for et i forvejen sårbart havmiljø, skal rørene i stedet anlægges på land.

”Der ligger et kæmpe ekspert- og analysearbejde bag den nye spildevandsplan, og det har været en stærk og givende proces at turde genbesøge og udfordre tidligere konklusioner og planer undervejs. Det er f.eks. derfor, at vi i dag ved, at det på ingen måde vil være hensigtsmæssigt at føre de nye spildevandsrør under havet, selvom det var en del af den oprindelige plan. Så i dag står vi med en endnu stærkere spildevandsplan, som vi fortsat forventer at kunne gøre til virkelighed inden 2029”, siger SONFORs bestyrelsesformand Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den nye rensestruktur er en betydelig investering, og derfor har SONFOR foretaget omfattende økonomiske beregninger af konsekvenserne ved de forskellige scenarier. Her er det fortsat uafklaret, hvilke skærpede fremtidige lovkrav, der kan komme til rensning af spildevand i Danmark og EU, og en samlet pris for anlægget afhænger heraf. Det ligger dog klart, at basisprisen for selve anlægget af den nye struktur vil koste ca. 900 millioner kroner. Hertil kommer 400 millioner, der er øremærket til at kunne imødekomme forventede og skærpede fremtidige lovkrav. Det fastlægges endeligt i projektmodningsfasen, som følger nu frem til april næste år.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Vi er klar over, at det er en stor investering. Men vores nuværende rensestruktur er så nedslidt og utidssvarende, at det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt vi skal have en ny rensestruktur eller ej. I stedet er det et spørgsmål om hvilken struktur, der er den bedste, og hvordan vi klogest bruger pengene. Det har vi nusvaret på”, siger næstformand Tom Hartvig Nielsen.

”Vi ved, at en decentral løsning med flere små renseanlæg giver et større CO2-aftryk, og at det vil være dyrere at modernisere og bringe de gamle renseanlæg til et bare nogenlunde niveau. Et centralt rensningsanlæg er derimod billigere at bygge, billigere at drifte og billigere at omstille til nye, skærpede rensekrav i fremtiden”.

Artiklen fortsætter under annoncen

Investeringen vil betyde, at spildevandstaksten i Sønderborg kommer til at stige over de kommende år, men det vides endnu ikke konkret hvor meget. Det afhænger nemlig af de rammer, som SONFOR bliver tildelt af det nationale forsyningssekretariat, der overvåger og regulerer priserne i den danske forsyningssektor.

Allerede i næste uge trækker SONFOR i arbejdstøjet for at gøre den nye plan til virkelighed. I den første projektmodningsfase skal der bl.a. indgås aftaler med lodsejere, samarbejdes med kommunens embedsværk, søges myndighedstilladelser, laves udbud af projektet og meget mere.

SONFOR vil løbende informere kunderne om både processen og rensesystemets endelige udformning. F.eks. afholdes der gennem hele forløbet informationsmøder, og det første er allerede i kalenderen:

”Vi håber, at rigtig mange har lyst til at komme til informationsmøde allerede i forbindelse med SONFORs generalforsamling den 27. maj. Her vil vi nemlig fortælle meget mere om den nye rensestruktur og mødes i konstruktiv dialog om fremtidens spildevand”, siger Ellen Trane Nørby.

22. juni 2024 Politik, Sønderborg

Venstre mener der er brug for flere penge til det tekniske område

22. juni 2024 Politik

”Der et område, hvor der administrativt er brug for et løft, og det er på det tekniske område, hvor målsætningen om bosætning, flere studieboliger, byfornyelse og løft af vores by og landsbyområder, grøn og bæredygtig omstilling og vækst i vores virksomheder i kommunen, forudsætter, at der er ansatte til at håndtere byggesager, Augustenborg Masterplan, grønne […]

Læs mere...