Økonomidirektør: Udligningsordning kan gå begge veje for Sønderborg

22. februar 2018 Politik

Sønderborg Kommunes økonomidirektør har læst papirerne om den kommunale udligning igennem og han skriver i en mail til SønderborgNYT, at Sønderborg både kan ende med at få flere penge og også at miste penge.

Det afhænger af, hvilken model Folketinget besluttter sig for at sætte i spil.

Finansieringsudvalget har onsdag aften afrapporteret deres arbejde vedrørende mulige ændringer af det kommunale udligningssystem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Afrapporteringen er omfattende, og ikke overraskende også ganske teknisk.

Forvaltningen vil i de kommende dage gennemgå materialet mere indgående.

Selve afrapporteringen har sit udgangspunkt i en række omlægninger af refusioner på beskæftigelsesområdet, som blev implementeret med virkning fra 2016. Utilsigtede økonomiske konsekvenser af disse refusionsomlægninger, skulle løses via ændringer i de kommunale udligningssystem.

I afrapporteringen opbygger finansieringsudvalget fem modeller, som indeholder forskellige justeringsgreb med tilhørende forskellige konsekvenser for kommunerne. Det skal bemærkes, at flere af justeringsgrebene holder sig inden samme “retning”, hvorfor modellerne ikke fremstår helt løsrevet fra hinanden. Alligevel kan der godt være ret store forskelle i konsekvenserne for en kommune, afhængigt af de anvendte greb.

Nabokommuner vinder på alle fem modeller

For nogle kommuner peger alle modeller i en given retning. Det gælder f.eks. vores sønderjyske “nabokommuner” Tønder, Haderslev, der vil få en økonomisk gevinst i alle de fem modeller.

Det gælder også, med modsat fortegn, flere hovedstadskommuner som København, Gentofte og Ishøj, som altså i alle modeller står til et økonomisk tab.

For andre kommuner, herunder Sønderborg, veksler det mere mellem gevinst og tab. Lokalt gælder for Sønderborg, at vi står til et økonomisk tab i fire ud af fem modeller, konkret i spændet mellem 17 og 51 mio. kr.

En enkelt model medfører omvendt en gevinst for Sønderborg på 30 mio. kr.

Lokalpolitikerne

SønderborgNYT kunne ikke fange borgmester Erik Lauritzen, der angiveligt holder ferie i februar måned.

Men redaktionen fik fat på viceborgmester Stephan Kleinschmidt, der mener, at man fra lokalpolitisk side kan gøre noget for at sikre Sønderborg det bedste udfald, når der tages endelig stilling på Christiansborg.

“Det mener jeg bestemt er muligt, men jeg vil lige sætte mig mere ind i tingene, inden jeg siger mere”, sagde Stephan Kleinschmidt til SønderborgNYT.

Han ringede ikke tilbage for at uddybe mulighederne for, at Sønderborgs politikere har en chance for at påvirke tingene.

Omfattende materiale

Det er som sagt et ganske omfattende materiale, som nu skal gennemgås, men en helt umiddelbar vurdering kan pege i retning af at:

  • Sønderborg vil få en umiddelbar gevinst ved de gennemførte refusionsomlægninger.
  • Afrapporteringen fokuserer blandt andet på justering af to kriterier i udligningssystemet, vedrørende henholdsvis almene boliger og nedgang i befolkningstallet. De mulige justeringer synes umiddelbart at ville reducere disse kriteriers vægt i udligningssystemet. Isoleret set er dette negativt for Sønderborg, da vi dels har befolkningstilbagegang, dels har en relativ stor andel af almene boliger. Lavere vægt, vil derfor medføre en lavere udligning via disse kriterier.
  • Indarbejdes det særlige beskæftigelsestilskud i selve udligningssystemet vil dette være negativt for Sønderborg Kommune. Dette justeringsgreb anvendes i alle fire modeller, hvor Sønderborg står til et tab.
  • Kommuner med det man kalder strukturelt underskud, kompenseres herfor i det nuværende udligningssystem. Det vil man også i de fremlagte modeller, men der arbejdes med en øget fokusering af kompensationen mod kommuner, som har større strukturelt underskud. Afhængigt af hvor man sætter grænsen for at være omfattet af denne kompensation, vil dette kunne påvirke Sønderborg (negativt).

Økonimidirektøren henviser til finansieringsudvalgets afrapportering på dette link.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk