Økonomiudvalget er klar til at udvikle nye bolig- og erhvervsområder

23. marts 2023 Politik Skrevet af: Ole Kæhler

Kommuneplanen skal revideres med fokus på boliger, erhverv, detailhandel og vedvarende energianlæg. Forvaltningen har lavet et forslag til ændringer i kommuneplanrammerne i det kommende forslag til kommuneplan 2023-2035 og onsdag blev det drøftet i Økonomiudvalget.

“Vi godkendte forvaltningens oplæg og når det handler om, vi gerne vil have flere indbyggere i kommunen, så skal der findes nogle byggegrunde og nogle boliger, som tilflyttere kan købe”, sagde borgmester Erik Lauritzen umiddelbart efter udvalgsmødet.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Der er især omkring Sønderborg by, der skal findes byggegrunde, fordi det er der, folk vil bo. Vi har snakket om at bygge langs vejen ude ved lufthavnen, men det er ikke sikkert, vi får tilladelse.  Til erhvervsbyggeri har vi snakke om, der kan komme nogle områder ved Ragebøl og ude ved motorvejen”, sagde borgmesteren.

De mindre byer er ikke glemt.

“Vi vil arbejde for, at der kommer flere boligtyper i eksempelvis Vester Sottrup, så de mennesker, som bor derude, kan skifte huset ud med en mindre bolig – uden at flytte fra området. Det hus, som de forlader, kan andre så købe. Der bliver også udstykket byggegrunde i Broager”.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er ikke mange år siden, der blev bygget boliger ved Feddet og Økonomiudvalget vil undersøge, om det er muligt at udstykke flere byggegrunde derude.

“Det er vigtig for Venstre, at vi med kommuneplanen sikrer, at der udlægges flere boligområder i hele kommunen, og at vi sikrer flere attraktive byggegrunde i hele kommunen. Det mener vi er helt fundamentalt, hvis vi skal nå målet om at vende befolknings tilbagegang til befolkningsvækst og nå det ambitiøse mål om at vi i 2030 skal være 77.000 borgere i Sønderborg Kommune”, siger Venstres politiske ordfører, Ellen Trane Nørby til SønderborgNYT.

Artiklen fortsætter under annoncen

Venstre havde gerne set flere boligområder på Nordals

“Fra Venstres gruppe havde vi gerne set flere attraktive boligområder i Nordborg, som også Udviklingsforum har ønsket. Vi oplever en positiv udvikling på Nordals med ferieresort og investeringer og det skal vi skubbe positivt på. Vi ser også behov for, at vi hele tiden følger udviklingen på erhvervsområdet på Nordals, så vi sikrer, at der er erhvervsgrunde nok til både tilflyttende virksomheder og til dem der vokser og får behov for mere plads”, siger Ellen Trane Nørby.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Vi ser et behov for, at vi i de kommende år sikrer flere erhvervsområder og lykkes det at få bygget en fast forbindelse til Fyn, det være sig tunnel eller bro, så vil det også sætte et yderligere fokus på Sønderborg som et attraktivt knudepunkt at drive virksomhed ud fra. Derudover er der med biogasanlægget i Kværs placeret et stort teknisk anlæg midt på en mark, det ændres der ikke på, hvor ulogisk placeringen end må synes. Derfor har vi også fra Venstres side, foreslået, at der ses på mulighed for, at mindre erhvervsvirksomheder som håndværkere, mindre fødevareproduktionsvirksomheder og lignende, kunne placeres som et nyt vestligt erhvervsområde i kommunen, tæt på motorvejen og så der forhåbentligt også kommer en positiv arbejdspladsskabelse ud af de investeringer, der allerede er lavet i nye vejforløb”, siger Venstre-politikeren.

Artiklen fortsætter under annoncen

Venstres havde også gerne set, at det var muligt at udvikle Kær og området ved Feddet yderligere, så der kunne udlægges flere attraktive byggegrunde til gavn for bosætningen i kommunen.

“Men det må vi arbejde videre med”, siger Ellen Trane Nørby.

Se borgmester og formand for Økonomiudvalget Erik Lauritzen fortælle om marts måneds Økonomiudvalgsmøde her på SønderborgNYT TV.

20. juni 2024 Sport, Sønderborg

11-årige Mads Kraft skal køre med i DM

20. juni 2024 Sport

Den 11-årige Mads Kraft fra Ulkebøl skal i weekenden deltage i DM i gokart, der i år bliver akørt i Ikast, han stiller op i klassen Rotax mini, aldersklassen 10-15 år. Det er et arrangement, hvor der køres både lørdag og søndag, så det bliver en hård weekend. Mads Kraft laver da også fysisk træning […]

Læs mere...