Opgave: Vil lave en grundfortælling om Sønderborgs styrke

21. april 2016 Sundeved

Sønderborg-området er udfordret af en negativ demografisk udvikling og mangel på kvalificeret arbejdskraft. For at vende udviklingen efterspørger virksomhederne i Sønderborg Kommune en stærkere profilering af området i form af en samlet grundfortælling, der rummer alt det, Sønderborg-området kan.

Ole Daugbjerg råder til, at både erhvervsliv og kommune fortæller om de ting, der lykkes.

Ole Daugbjerg råder til, at både erhvervsliv og kommune fortæller om de ting, der lykkes.

Borgmesteren har sat gang i en proces, der skal munde ud i en samlet grundfortælling og en strategi for markedsføring, der kortlægger indsatser og tiltag for en tre-årig periode og nu er det drøftet i Erhvervsudvalget.

På det såkaldte Erhvervstræf, hvor erhvervslivet efterlyste positive historier om Sønderborg-området advarede vækstrådsdirektør Ole Daugbjerg mod reklamekampagner:

“Det allerbedste er at skabe gode resultater og huske at prale med dem”, siger Ole Daugbjerg på mødet.

Arbejdet forventes afsluttet ultimo 2016, og erhvervsudvalget orienteres løbende.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk