På onsdag tager Økonomiudvalget stilling til HUIs låneansøgning

14. august 2021 Samfund

På Økonomiudvalgsmødet på onsdag skal udvalgsmedlemmerne tage stilling til, om kommunen skal give Hørup Ungdoms- og Idrætsforening en bankgaranti på 3,5 millioner kroner.

Hørup Ungdoms- og Idrætsforening, HUI, har siden februar 2019 arbejdet på at få lavet et fitnesstilbud til deres medlemmer. HUI har undersøgt muligheden for at lave fitness i deres eksisterende lokaler, men det kan ikke lade sig gøre. HUI arbejder derfor på at lave en tilbygning til Hørup Centralskole, som vil skulle opføres på et kommunalt ejet areal. Det er dog et areal, som HUI allerede lejer i dag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er ud fra en kommunalretslig vurdering ikke noget til hinder for, at der laves en vederlagsfri lejekontrakt for grunden samt aftale om opførelse af bygning på grunden, fordi kommunen godt kan stille lokaler samt grund vederlagsfrit til rådighed for foreninger.

Forvaltningen og HUI har drøftet muligheden for at HUI bygger tilbygning med kommunal lånegaranti og lejer arealet af kommunen – og også den mulighed, at kommunen bygger tilbygning og HUI lejer lokaler af kommunen.

Drøftelserne har ledt frem til, at forvaltningen anbefaler, at HUI selv står for byggeriet og kommunen giver en lånegaranti, såfremt projektet skal fremmes. En kommunal garantistillelse er et krav fra kreditforeningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

KommuneKredit har tidligere finansieret foreningsfitness – og HUI vurderes i høj grad at opfylde en del af de kriterier, som tilsagnene har været baseret på.

Det vurderer forvaltningen, at der kan gives en kommunal garantistillelse for lånet på 3,5 millioner kroner til HUI – og onsdag viser det sig, om politikerne vurderer ansøgningen på samme måde.

 

 

 

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk

RESERVER PLADS NU PÅ TLF. 30 89 15 49