Penge til modtagelsesundervisning følger børnene til distriktsskolerne

7. februar 2019 Uddannelse

Dybbøl-Skolen og Nordals Skolen har siden 2013 modtaget tosprogede elever i særlige modtagelsesklasser for elever, som næsten ikke eller kun i begrænset omfang kunne tale dansk.

Desuden har Nørreskov-Skolen haft modtagelseselever fra foråret 2016 til foråret 2018, hvor der kom særligt mange flygtninge på grund af krigen i Syrien, skriver Sønderborg Kommune.

Da Byrådet i efteråret godkendte budgettet for 2019, besluttede det, at modtagelsesklasserne skulle omlægges, så eleverne fremover indskrives i almenklasser på skolen i det skoledistrikt, hvor de bor.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Vi har talt med lærere og andet personale i forvaltningen, og det har fået os til at revurdere økonomien, så tildelingen ikke ændres i forhold til det niveau, der er pr barn i modtagelsesklasserne nu. Det faktum, at antallet af børn til modtagelsesundervisning falder, betyder at vi ikke får den besparelse, vi havde regnet med. Men vi synes, det er vigtigt, der er ressourcer til at lave en individuel plan for hvert enkelt barn og at børnene fra starten får mulighed for at skabe sociale relationer og få legekammerater i det område, hvor de bor. Så vi må finde besparelsen et andet sted”, siger formand for udvalget, Claus Klaris.

Artiklen fortsætter under annoncen

Elevtallet i modtageklasserne var i januar 59.

38 børn er nyindskrevet i første halvår af 2018 og kun 20 i andet halvår.

Forventningen er, at antallet vil blive ved med at falde.

Beslutningen om, at tildelingen pr elev i modtageundervisningen fastholdes, er midlertidig og vil blive afløst af en endelig tildeling, som vil fremgå af en ny tildelingsmodel, der får virkning fra januar 2020.

Fakta

Eleverne i modtageklasserne på Dybbøl-Skolen udsluses til deres distriktsskoler med syv i januar, otte til april og de sidste 24 til august.

Artiklen fortsætter under annoncen

Modtageklassen på Nordals Skolen er nedlagt, fordi de ni elever, der var i den, er indskrevet i almenklasser.

Der var budgetteret med en besparelse på 600.000 kr. ved at nedlægge modtageklasserne på Dybbøl-Skolen. Den opnås ikke mere nu, hvor udgiften pr. barn til modtageundervisning følger med børnene til de distriktsskoler, hvor de går, og politikerne vil finde besparelsen et andet sted.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
20. marts 2023 112, Sydals

Frivillige brandmænd slukkede et bål

20. marts 2023 112

Mandag aften blev Brand og Rednings indsatsleder kaldt til Lysabildgade i Lysabild på grund af en såkaldt forespørgsel og da han nåede frem, tilkaldte han de frivillige brandmænd fra Sydals. “De skulle slukke et bål, som ikke måtte være der”, siger indsatsleder Henrik Jacobsen til SønderborgNYT.

Læs mere...